2 Mart 2010 Salı

Luminaletten 15mg 30tablet

FORMÜLÜ

Bir tablet 0.015 g fenobarbital içerir.
ENDİKASYONLARI

Epilepsi, eklampsi ve spastik durumların sürekli tedavisi, boğmaca öksürüğünün kombine tedavisi, inatçı uykusuzluklar, korea minör, angina pectoris, hipertiroidi ve klimakteriumdaki gerilimler.
KONTRENDİKASYONLARI

Alkol, uyku ilaçları, analjezikler ve psikofarmakalar ile olan akut zehirlenmeler. Hepatik porfiriler ve ağır miyokard harabiyetlerinde, ayrıca, sınırda hipoadrenalizm, hiperkinezis, kontrol edilemeyen ağrılar ve hikayesinde obstrüktif solunum yolu hastalığı olan kişilerde kontrendikedir.
UYARILAR & ÖNLEMLER

Önerilen dozlarda dahi, bireysel reaksiyonlara bağlı olarak trafiğe uyum sağlamayı veya bir makineyi kullanma yeteneğini etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte kullanıldığında ortaya çıkar. Bilinç bozukluğu olan hastalarda ve fenobarbital'e aşırı hassasiyeti olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Yaşlı hastaların ilaca karşı daha hassas olabileceği gözönüne alınmalıdır.Uzun süreli tedavilerde kesinlikle alkol kullanılmamalıdır.Luminaletten bağımlılık yapabilir.
Gebelikte kullanım :Hamilelik süresince yapılan antikonvülsan tedavi (bilhassa 20.-40. günler arasında) doğum defektleri insidansini artırabilir, bu nedenle, ilacın kullanımının hastaya sağlayacağı yarar ve riskler dikkatle gözönünde tutulmalıdır.
Barbitüratlar anne sütüne geçer, bu nedenle de emziren annelerin çocuklarında SSS depresyonuna neden olabilirler.
YAN ETKİLER

Aşağıdaki bulgular nadir olarak ortaya çıkmakla beraber tıbbi müşahade gerektirirler; mental konfüzyon (intolerans veya dozaşımı), mental depresyon, nefes almada güçlük (respiratuvar depresyon), hipersensitivite reaksiyonları (ciltte döküntü), sebebi bilinmeyen boğaz ağrısı ve ateş (agranülositoz), olağan dışı kanama ve çürükler (trombositopeni), eksitasyon (paradoksal reaksiyon), yorgunluk ve halsizlik (hipotansiyon, megaloblastik anemi), kalp atım sayısında azalma (SSS depresyonu), deri ve gözlerde sarılık (hepatik disfonksiyon).
Çok nadir olarak diyare, başağrısı, eklem ve adalelerde ağrı, bulantı ve kusma görülebilir.İlacın kesilmesinden sonra oluşabilecek konvülsiyonlar, bayılma hissi, halüsinasyonlar, titreme, uyuma güçlüğü ve yorgunluk gibi semptomlar muhtemel abstinans sendromlarıdır ve özel tıbbi bakım gerektirirler.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
ETKİLEŞİMLER

Alkol, genel anestezikler, SSS depresanları, MAO inhibitörleri ile fenobarbital arasında potansiyalizasyon biçiminde bir etkileşme vardır. Valproik asit barbitürat etkisini arttırır. Barbitüratlar karaciğer mikrozomal enzimlerini indükledikleri için, birlikte kullanıldıkları zaman oral antikoagülanlar, glikokortikoidler, oral kontraseptifler, fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini düşürürler ve etkinliklerini azaltırlar.
DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Yetişkinlerde :
Günlük sedasyon için : Günde 2-3 defa 30-120 mg
Oral hipnotik olarak : 100-200 mg
Antikonvülsan etki için : 60-200 mg / gün
Çocuklarda :
Antikonvülsan etki için : 3-6 mg / kg / gün.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Aşırı dozda barbitürat kullanımı ile ortaya çıkan intoksikasyonda bilinç kaybolur, koma gelişir. Santral sinir sistemi ve solunum depresyonu olur. Tedavi suportiftir. Solunum yolları açık tutulur. Eğer hastanın bilinci yerinde ise apomorfin enjeksiyonu ile kusturulur. Şokun önlenmesi için sıvı ve vazokonstriktör ilaç tedavisi uygulanır. Diürez sağlanır ve diğer destekleyici önlemler alınır.

İlaç Fiyatı: 1.47 TL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)

* LUMİNAL 10 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder