29 Haziran 2010 Salı

ostenil 20 mg 3 enjektör

» Osteoartrit tedavisi


Etken Maddesi
Sodyum Hiyalüronat


OSTENİL 20 MG 3 ENJEKTÖR

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 mL izotonik solüsyon; Etken madde olarak 10.0 mg sodyum hyaluronat,Yardımcı madde olarak sodyum klorür, sodyum monohidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat ve enjeksiyonluk su içerir


ENDİKASYONLARI


Osteoartritin uzun süreli tedavisi için dizayn edilmiştir. Eklem kaviteleri içine uygulanmak için viskoelastik solüsyon. Diz eklemlerinde ve diğer sinoviyal eklemlerdeki dejeneratif ve travmatik değişikliklere bağlı ağrı ve hareket azalmasında kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Nurofen Cold & Flu tablet, ibuprofen içerir. İbuprofen midede iyi tolere edilir. Yine de gastro-duodenal ülseri olan hastalarda kullanılmamalıdır. Astım hastaları, salisilatlara ve diğer ağrı kesici/ateş düşürücü ilaçlara karşı alerjisi olanlar ve hamileler ancak doktor kontrolü altında ilacı kullanabilirler. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı uygun değildir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hyaluronik asit, kuaterner amonyum tuzu içeren dezenfektanlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bunların varlığında prespite olabilir. Intraartiküler enjeksiyon için genel uyarılar dikkate alınmalıdır. Ostenil eklem içine doğru enjekte edilmelidir. Damarlara ve etrafındaki dokulara enjeksiyondan kaçınılmalıdır. Steril şırınga veya streril paket hasarlı ise kullanmayınız.
25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. DONDURULMAZ
Eklemde efüzyon varsa enjeksiyondan önce çekilmelidir.
Romatoid artrit yada gut artriti gibi enflamatuvar artritli bazı hastalarda HA enjeksiyonunu takiben enjekte edilen dizde geçici bir enflamasyon geliştiği rapor edilmiştir.
İntraartiküler enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesinde bazı hastalarda geçici şişme ve ağrı olabilir.
Araç ve makine kullanma üzerine etkisi olmadığı saptanmıştır.


Özel Durumlarda Kullanım :


Gebelikte Kullanım : Teratojenik etkinin üzerine yapılan çalışmalarda, intraartiküler HA enjeksiyonu için insanda önerilen dozların (her tedavi peryodunda 1.43 mg/kg) 11 kez daha üstündeki dozlarda kullanıldığında fertilite üzerine olumsuz etkiler yada fetusta zararlı etkiler gözlenmemiştir. ( FDA'nın Teratonejik risklere göre sınıflandırmasında B kategorisinde ). Ancak hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından, HA nın güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle hamilelerde kullanılması önerilmez.


Emziren Kadınlarda : İnsanda süte geçip geçmediğine ilişkin bir bulgu yoktur. Emziren kadınlarda HA nın güvenilirliği ve etkiniği kanıtlanmamıştır.


Pediyatride: Çocuklara, HA nın güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir.YAN ETKİLER


Ostenil uygulanan eklemde ağrı, sıcaklık hissi, kırmızılık ve şişkinlik gibi lokal sekonder bulgular ortaya çıkarabilir. Ostenil uygulanan ekleme 5 ila 10 dakika buz torbası uygulamakla bu etkiler azalır. 500 mg / kg dozuna kadar iv olarak uygulanan hyaluronik asidin LD 50 değeri saptanamamıştır


ETKİLEŞMELER


Bugüne kadar Ostenil 'in intraartiküler uygulanan diğer solüsyonlarla etkileşimine ait herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Tedavinin ilk birkaç gününde analjezik veya antienflamatuar kullanımı hasta için yararlı olabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Eklemin büyüklüğüne göre 2 ml veya daha az OSTENIL birer hafta ara ile 3 ila 5 kez eklem kavitesine enjekte edilir. Aynı anda birden fazla eklem tedavi edilebilir. Hastalığın şiddetine göre 5 intraartikuler tedavi kürünün yararlı etkileri altı ay sonra sonlanır. Gerektiğinde tedavi kürleri tekrarlanabilir. Tedaviden önce eklem bölgesinde efuzyon olursa, efuzyonun aspire edilmesi, istirahat ve buz torbası uygulaması önerilir. OSTENIL tedavisine iki veya üç gün sonra başlanır. Kullanıma hazır OSTENIL enjektörünün içeriği ve dış yüzeyi steril saşe açılana kadar sterildir. Steril enjektörü saşeden çıkarınız, luer lock başlığını enjektörden çıkararak steril kanül (19 veya 21G) takınız ve çevirerek tam monte ediniz. Enjeksiyondan önce hava kabarcığını enjektörden atınız.


İlaç Fiyatı 221.98 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OSTENİL 20 MG 1 ENJEKTÖR


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* HYALGAN İNTRAARTİKÜLER 1 ENJEKTÖR
* ORTHOVISC 30 MG 2 ML 1 ENJEKTÖR Biomeks
* ADANT 25 MG/2,5 ML KULLANIMA HAZIR 1 ŞIRINGA
* ADANT 25 MG/2,5ML 3 ŞIRINGA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder