25 Haziran 2010 Cuma

orimeten 100 tablet

» Antiostrojenik

250mgAminoglutetimidTablet

ENDİKASYONLARI

Sitostatik etkilidir. Cushing sendromu, irrenal korteks tümörleri, menapozlu ve overektomili hastaların metastaz yapan meme kanserlerinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelik, indüklenebilen porfiria ve anemnezde glutetimid veya etken maddeye duyarlılık bulunduğu durumlarda kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Tedavi süresince hematopoetik, tiroid ve tansiyon kontrolleri yapılmalıdır. Kan diskrazisi görülmesi tedavinin durdurulmasını gerektirir. Ayrıca tedavinin başlangıcında görülen deri döküntüsü 10 gün içinde yok olmazsa tedavi geçici olarak durdurulmalıdır. Meme karsinomu tedavisi esnasında cushing semptomları, ortaya çıkarsa kullanılan doz miktarı hemen azaltılmalıdır. Deksametazon, oral antidiyabetikler ve antikoagülanlarla birlikte kullanımlarda dozu arttırılmalıdır. Oluşabilecek hiponatremi, hipotansiyon ve baş dönmesi hallerine karşı mineralokortikoidler kullanılır.

YAN ETKİLER

Letarji, sersemlik ataksi, bulant kusma, ortostatik hipotansiyon, agranülositoz lökopeni ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Birden fazla ilacın yol açabileceği muhtemel etkileşimleri önlemek için sürdürdüğünüz tüm diğer tedavileri heiminize ya da eczacınıza bildiriniz. Bazı ilaçlar kan şekeri oranında değişikliğe yol açabilirler. Aşağıdaki maddeleri lmanız durumunda kan şekeriniz düşebilir ve dolayısıyla insülin ihtiyacınız azalabilir:- alkol (alkollü içkiler, alkol içeren ilaçlar).- beta blokerler (betablokerler hipogliseminin ön belirtisini ortadan kaldırabilirler) - anjiotensin dönüştürücü enzim- oktreoid-salbutamol ya da terbutalin- ağız yoluyla alınan gebeliği önleyici ilaçlartiroid hormonları

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Meme kanserinde: hafta 2x 1/2 tablet (saat 8-9 ve 16-18), hafta 2x1 tablet (saat 8-8 16-1B), hafta 3x1 tablet (saat 8-9, 12-14 ve 16-16), hafta 1 tablet (saat 8-9, 12-14, 16-18 ve 20-24). Cushing sendromunda adrenokortikal olgularda günde 2-3x1 tablet ektopik ACTH sendromunda günde 4-7x1 tablet kullanılır. Hiperaldosteronizmde günde 3-6x1 tablet kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder