17 Haziran 2010 Perşembe

Opagis 30 mg 14 tablet

» Proton pompası inhibitörü


Etken Maddesi
Lansoprazol


OPAGIS 30 MG 14 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her kapsülde enterik kaplı granüller halinde 30 mg lansoprazol bulunur.


ENDİKASYOLARI


Duodenol ülser,Gastrik ülser,Reflü özofajit, Zollinger - Ellison sendromu,Helicobacter pylori eradikasyonu,H2 reseptör blokerlerine cevap alınamayan inatçı ülser vakaları


KONTRENDİKASYONLARI


Lansoprazol ve diğer proton pompası inhibitörlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, renal veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Yaşlı hastalarda eliminasyonunun uzamasına rağmen genellikle doz ayarlamasına gerek duyulmaz. Hamilelerde ve süt veren annelerde ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Karaciğer fonksiyon yetersizliğinde eliminasyon süresi uzayabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Opagis kapsül hastalar tarafından çok iyi tolere edilir. Diyare başağrısı, bulantı ve dermatolojik reaksiyonlar en sık rastlanan yan etkilerden olup hastaların %2'sinden azında oluşur.


ETKİLEŞMELER


Opagis kapsül gibi karaciğer sitokrom P450 enzim sistemi tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla etkileşimlerine ait bilgiler sınırlıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Duodenol ülser ve Gastrik ülserde; günde 1x30 mg kullanılır, tedavi süresi 4 haftadır. Reflü özafajit; günde 1 x30 mg kullanılır, tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özafajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Zollinger - Ellison Sendromu; günde 1 defa 60 mg (2 kapsül) dozunda kullanılır. Gerektiğinde doz 120-180 mg'a kadar yükseltilebilir. 90 mg'ın üstündeki günlük dozlarda toplam doz, ikiye bölünerek verilmelidir. Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Insanlarda bugüne kadar doz aşımına dair yeterli bilgi yoktur. Spesifik tedavisi olmadığından genel önlemler ile septomatik tedavi uygulanır.İlaç Fiyatı 13.87 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* LANSAZOL 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL
* HELICOL 30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANZEDIN 30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANSAZOL 30 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL
* VOGAST 30 MG 14 MİK.KAPSÜL
* ZOPROL 30 MG 14 MİKROPELLET
* DEGASTROL 30 MG 14 KAPSÜL
* LANSOR 30 MG 14 KAPSÜL
* APRAZOL 30 MG 14 KAPSÜL
* LANSOPROL 15 MG 28 KAPSÜL
* HELİCOL 15 MG 30 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANSOPROL 30 MG 14 MİK.KAPSÜL
* PROGIS MIKROPELLET 30 MG 14 KAPSÜL
* DEGASTROL 15 MG 28 KAPSÜL
* LANSOR 15 MG 30 KAPSÜL
* LANSAZOL 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL
* HELİCOL 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANZEDIN 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANSOPROL 30 MG 28 MİK.KAPSÜL
* VOGAST 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL
* LANSOR 30 MG 28 KAPSÜL
* APRAZOL 30 MG 28 KAPSÜL
* DEGASTROL 30 MG 28 KAPSÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder