16 Haziran 2010 Çarşamba

omeprol 20 mg 14 kapsül

» AntiülserEtken Maddesi
Omeprazol


OMEPROL 20 MG 14 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir Omeprol Kapsül'de, Omeprazol....................... 20 mg Kapsül Bileşimi; Boyar Madde; kırmızı demir oksit, titandioksit


ENDİKASYONLARI


Gastrik ülser, duedonal ülser, reflü özofajit, Zollinger-Ellison sendromu ve H2 antagonistleri ile tedaviye yanıt vermeyen inatçı ülser vakalarının tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Omeprazole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz. Hamilelikte, laktasyon dönemlerinde kullanımı önerilmez.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Omeprol Kapsül, malign gastrik tümör ihtimali bulunan gastrik ülserli hastalarda semptomları maskeleyip, hastalığın teşhisini geciktirebileceğinden kullanılmamalıdır. Omeprazolle tedavi sırasında karaciğer enzimleri ölçülmelidir. Uzun süre idame tedavisi gereken karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması önerilmektedir. Uzun süreli omeprazol tedavisi sırasında gastrik biyopsi yapılan hastalarda nadiren atrofik gastrit gözlenmiştir. Çocuklarda kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Abdominal kolik, baş dönmesi, parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, mide bulantısı, baş ağrısı, diyareye neden olabilir. Çok ender olarak deri kızarıklıkları ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Flatulans, uyku hali, artralji, kas zayıflığı, miyalji, bulanık görme, periferal ödem, jinekomasti, tat alma duyusunda azalma, lökopeni, trombositopeni, ajitasyon ve depresyon rapor edilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Omeprol Kapsül ile birlikte fenitoin veya diazepam kullanıldığı takdirde bu ilaçların vücuttan atılmaları azalacağından dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.Warfarin ile etkileşebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Omeprol Kapsül yemeklerden önce ve tercihen sabah alınmalıdır. Gastrik ülser ve reflü özofajitlerde: Omeprol kapsül günde 1 defa 20mg (1 kapsül) dozda alınır.Tedavi süresi 4 haftadır. Peptik ülser tedavisinde nüksü önlemek amacıyla uzun süreli olarak kullanılması sakıncalıdır. Günde 20 mg ile tedaviye cevap vermeyen hastalarda ve H2 reseptör antagonistleri ile tedaviye cevap vermeyen hastalarda günde tek doz olarak 40 mg (2 kapsül) gibi daha yüksek bir doz verilebilir. Duodenal ülserde : Günde 1 defa 20 mg (1 kapsül)dozda alınır. Hastaların çoğunda ülser 2 hafta içinde iyileşir.Gerekirse 2 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir. Zollinger-Ellison Sendromu : Başlangıçta günde 1 defa 60 mg (3 kapsül) Omeprol alınır.Doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Zollinger-Ellison sendromunda 180 mg'a varan günlük bir doz bölünmüş dozlar şeklinde verilebilir. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ : Spesifik bir antidotu yoktur. Proteinlere çok yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Aşırı doz durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.İlaç Fiyatı 4.57 TLReçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* ERBOLIN 20 MG 14 TABLET
* GASTROMAX- EP 20 MG 14 KAPSÜL
* PROSEK 20 MG 14 KAPSÜL
* OMEGAST MIKROPELLET 20 MG 14 KAPSÜL
* OMEPRAZID 20 MG 14 KAPSÜL
* DEMEPRAZOL 20 MG 14 KAPSÜL
* ESELAN 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN
* LOSEC 40 MG 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder