17 Haziran 2010 Perşembe

Opon 500 mg 20 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Antipiretik, Analjezik, Antienflamatuar


Etken Maddesi
Acetylsalicylic acid


OPON 500 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her tablet 500 mg asetilsalisilik asit içerir.


ENDİKASYONLARI


Adale, romatizma, baş ve diş ağrısı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrılarda soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında, romatizmal hastalıklarda endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Asetilsalisilik asit ve nonsteriodal antienflamatuarlara karşı duyarlılığı olan kişilerde, aktif peptik ülserde, hemofili gibi hemorajik rahatsızlığı olanlarda, gastroentestinal kanama geçirmiş kişilerde, gebeliğin son 3 ayında ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliğinde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


REYE SENDROMU RİSKİ NEDENİYLE ÇOCUK VE GENÇLERİN SU ÇİÇEĞİ GRİP GİBİ ATEŞLİ HASTALIKLARINDA DOKTOR TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMEDİKÇE KULLANILMAMALIDIR. Asetilsalisilik asit kanama zamanını uzatabileceğinden pıhtılaşma problem olanlar ve cerrahi müdahale geçirecek olanlarda kullanılmamalıdır. Hekim tarafından tavsiye edilmedikçe hamileler ve süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır. Astma, nasal alerjisi olanlarda ve hemorajiye neden olabileceğinden gastrointestinal şikayetleri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar ve karaciğer harabiyeti bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Doza bağlı olarak bulantı, kusma, baş dönmesi, kulak çınlaması, midede yanma, dispepsi, epigastrik şikayetler, gastrointestinal kanama, anoreksi ve hepatotoksisite ile karşılaşılır. Karaciğer fonksiyon test değerleri (SGOT,SGPT v.s.) artabilir. Uzun süre kullanımda lökopeni, trombositopeni, kronik demir eksikliği anemisine neden olabilir. Kronik ürtiker şikayetleri olan kişilerde angioödem, ürtiker ve anaflaktoid reaksiyonlar gösterebilir. Nasal polip, astma ve rinit vakalarında bronkospazm ve rinitin şiddetlenmesi şeklinde entolerans bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Asetilsalisilik asit plazma protrombin konsantrasyonunu azaltarak heparin, kumarin gibi antikoagulanların etkilerini arttırır. Tiroid fonksiyon testlerini değiştirebilir. Alkol ve kortikosteroidlerle kullanılması gastrointestinal kanama ihtimalini arttırır. Diyabetli hastalarda kullanıldığında hipoglisemik ilaçların etkilerini güçlendirdiğinden insulin veya oral antidiabetik grubu ilaçların dozunun ayarlanması gerekir. Küçük dozlarda probenesid, sulfinpirazon gibi ilaçların ürikozurik etkilerini, spiranolakton, frosemid benzeri ilaçların diüretik etkilerini azaltır. Metotraksatla beraber kullanımda metotraksatın plazma düzeyini azaltır. Valpronik asit ihtiva eden ilaçlarla beraber kullanıldığında valpronik asidin plazma düzeyi artacağından istanmeyen etkiler ve kanama komplikasyonu riski artabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemiş ise erişkinlerde günde 3 defa 1-2 tablet yemeklerden sonra çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur. Romatizmal hastalıklarda doktor tavsiyesine göre günde 4 defa 2 tablet kullanılabilir. Antipiretik analjezik olarak 9-15 yaş grubunda günde 2 veya 3 defa 1 tablet, 7-9 yaş grubunda günde 3 defa ½ tablet verilebilir. 7 Yaşından küçük çocuklarda kullanılamaz. Doz aşımı ve tedavisi : Uzun süre ve yüksek doz kullanıldığında baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı, kusma, hiperventilasyon gibi salisilat intoksikasyonu belirtileri görülebilir. Çok yüksek dozlarda mekezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Tedavide mideden emilmemiş ilacı uzaklaştırmak amacıyla kusturma ve gastrik lavaj uygulanmalıdır. İlaç alımından 2 saat sonra uygulanan aktif kömür barsaktan salisilat emilimini engeller. Tedavi semptomatiktir ve asit-baz dengesi, sıvı- elektrolit dengesi ve serum salisilat düzeyinin izlenmesi gerekebilir. Ciddi intoksikasyonlarda zorlu alkali diürez yapılmalıdır. Bazı ağır durumlarda hemodializ tavsiye edilir.


İlaç Fiyatı 1.13 TL


Reçetesiz Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* ASABRIN 500 MG 20 TABLET
* ISASPIN 80 MG 10 TABLET
* ISASPIN 80 MG 10 TABLET
* ISASPIN 500 MG 10 TABLET
* ISASPIN 500 MG 10 TABLET
* ATASPIN 80 MG 20 TABLET
* ASPIRIN 100 MG 20 TABLET
* BABYPRIN 80 MG 20 TABLET
* ALGO-BEBE 2 GR 20 TABLET
* ATASPIN 500 MG 20 TABLET
* ECOPIRIN 100 MG 20 E.TABLET
* ASPINAL 500 MG 20 TABLET
* DISPRIL 300 MG 24 TABLET
* ASPIRIN 500 MG 20 TABLET
* PHARMASPİRİN 300 MG 100 TABLET
* CORASPIN 100 MG 30 TABLET
* ECOPIRIN 300 MG 20 E. TABLET
* ECOPIRIN 150 MG 20 E. TABLET
* ASINPİRİNE 300 MG 100 TABLET
* CORASPIN 300 MG 30 TABLET
* ECOPIRIN 500 MG 20 TABLET
* ASPEGIC 0,5 GR TOZ+SOLVAN
* ASPEGIC 1 GR TOZ+SOLVAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder