29 Haziran 2010 Salı

osmolak 667 mg 250 ml solüsyon

» Laksatif


Etken Maddesi
Laktuloz


OSMOLAK 667 MG 250 ML SOLUSYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1.2 g. dan azLaktozÖlçek10 gLaktüloz Ölçek2.2 g dan azGalaktozÖlçek


ENDİKASYONLARI

1) Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen akut ve kronik konstipasyon tedavisinde 2) Gebelikte görülen konstipasyon tedavisinde ( 2. trimestden sonra ) 3) Hepatik (portal-sistemik) ansefalopati, hepatik prekoma ve hepatik koma tedavisi ve önlenmesinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


- Gastrointestinal obstrüksiyonda - Galaktoz almaması gereken kimselerde kullanılmaz.


UYARILAR & ÖNLEMLER

1) Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmaması veya hekimin tercihine bırakılması önerilir.
2) Laktülozun insan sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. Ancak birçok ilaçlar süte geçtiğinden OSMOLAK, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
3) Her ne kadar preperat şeker içermezse de diyabetiklerde dikkatle kullanılmalıdır.
4) Doz hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir.
5) Antasidlerle birlikte kullanılırsa etkisi azalabilir.


YAN ETKİLER

Özellikle tedavinin ilk günlerinde ve yüksekçe dozlarla şişkinlik, meteorismus, geğirme, kramp, karın ağrısı görülebilir. Nadiren bulantı ve kusma bildirilmiştir. Bu yan etkiler genelde hafiftir ve doz azaltılırsa tedavinin devamında kendiliğinden kaybolurlar.


ETKİLEŞMELER

1) Oral neomisin veya diğer antibiotik alan hastalarda kolon bakterilerinin inhibisyonu sonucu laktüloz degradasyonu yetersiz olabilir. Böyle hastalarda laktüloz tedavisinin sonuçları daha yakından izlenmelidir. 2) Antasidler OSMOLAK ile birlikte kullanıldığında kolonda pH düşmesini engelleyici olurlar; beklenen etkiyi azaltırlar. 3) OSMOLAK tedavisinin özellikle başlangıç devresinde başka laksatifler kullanılmamalıdır. Çünkü bunların dozunun ayarlanması zorlaşabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Konstipasyon tedavisi için: Büyükler için mutad doz : Günde 1-2 ölçek (15-30) yeterlidir. Gerektiğinde günlük doz 60 ml, ye kadar arttırılabilir. Normal barsak hareketlerinin başlaması genelde 24-48 saat içinde görülür. Çocuklar için doz : 7-14 yaş arası : günde 1 ölçek; sürdürme dozu 10 ml 1-6 yaş arası : günde (5-10 ml); sürdürme dozu 5-10 ml Bebekler; günde 5 ml İstenilen sonuç alındıktan sonra tedaviye etkili olabilen en küçük günlük sürdürme dozlarıyla devam edilir. OSMOLAK solüsyon sıvı gıdalarla karışabilir. Bildirilen toplam günlük doz sabah kahvaltısında 1 defada alınabilir. Hepatik ansefalopati tedavisi için : OSMOLAK solüsyon hepatik ansefalopati tedavisi için oral yolla, rektal lavmanla veya mide sondasıyla verilebilir. Oral yolla tedavi şeması : Büyükler için mutad doz günde 2-3 ölçektir, (30-45 ml). Günlük doz hastanın 2-3 kere yumuşak çıkışını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Hepatik prekoma ve hepatik komanın ilerleme tehlikesine karşı çabuk bir laksatif etki gerektiğinde saatte bir 2-3 ölçek verilir. Laksatif etki görüldkten sonra günlük sürdürme dozuna geçilir. Çocuklarda doz günde normal defakasyonu sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer tedavi sırasında ishal görülürse doz azaltılmalıdır. Buna rağmen ishal kesilmezse OSMOLAK kesilmelidir. Rektal yolla tedavi şeması : Hasta komada ise veya diğer nedenlerle oral tedavi yapılamıyorsa OSMOLAK erişkin hastalarda retansiyon lavmanı şeklinde rektal yolla verilebilir. Bunun için 300 ml OSMOLAK, 700 ml, su veya serum fizyolojik ile karıştırılarak lavman olarak verilir ve 30-60 dakika kolonda tutulur. Lavman 4-6 saat ara ile tekrarlanabilir. Tedavinin amacı hastanın komadan çıkarak oral yolla ilaç alabilmesini sağlamaktır. Mide sondasıyla tedavi : Hastanede yatırılan erişkin hastalarda 6-10 ölçek OSMOLAK olduğu gibi veya su ile sulandırılarak mide sondasıyla düzeltilmelidir.


İlaç Fiyatı 4.63 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OSMOLAK 667 MG 100 ML SOLUSYON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* LACTULAC 670MG/ML 100 ML ŞURUP
* LACTULAC 200 ML ŞURUP
* LAEVOLAC 660 MG 100 ML ŞURUP
* NORMALAC 100 ML ŞURUP
* LACTULAC 670MG/ML 250 ML ŞURUP
* NORMALAC 200 ML ŞURUP
* LAEVOLAC 660 MG 250 ML ŞURUP
* NORMALAC 250 ML ŞURUP
* DUPHALAC 670 MG 250 ML SOLÜSYON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder