16 Haziran 2010 Çarşamba

omesek 20 mg 14 tablet

» Asit Pompası İnhibitörü

FORMÜLÜ

Omeprazol,20 mg

ENDİKASYONLARI

Aktif mide ve duodenum ülseri, H2 reseptör blokörleri ile tedaviye yanıt vermeyen ülser vakalarının tedavisinde, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromunda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Etken maddeye duyarlılık, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Tedaviden önce kanser olmadığı kesinleştirilmelidir. Karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan ilaçların, diazepam ve fenitoinin eliminasyon süresini uzatabilir. Hepatik yetmezlikte dikkatle kullanılmalıdır. Warfarinle etkileşebilir.

YAN ETKİLER

Karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulantı, baş ağrısı ve diyare deri döküntüleri anjiyoödem, aloperi, fotosensivite, bulanık görme, jinokomasti, reversibl mental konfüzyon, ajitasyon, depresyon ve halusinasyon gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Omeprol Kapsül ile birlikte fenitoin veya diazepam kullanıldığı takdirde bu ilaçların vücuttan atılmaları azalacağından dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.Warfarin ile etkileşebilir

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Gastrik ülser ve reflu özofajitle 1x1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen vakalarda 1x2 kapsül, Duodenal ülser tedavisinde iki hafta arayla 1x1 kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromunda günde 1x3 kapsül uygulanır. Max. günlük doz 180 mg'dır. 80 mg'ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder