16 Haziran 2010 Çarşamba

omegast 20 mg 14 tablet

» Asit Pompası İnhibitörü


Etken Maddesi
Omeprazol


OMEGAST MIKROPELLET 20 MG 14 KAPSÜL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir Omegast Mikropellet Kapsül mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 20 mg Omeprazol içerir.


ENDİKASYONLARI


Aktif mide ve duodenum ülseri, H2 reseptör blokörleri ile tedaviye yanıt vermeyen ülser vakalarının tedavisinde, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromunda endikedir.KONTRENDİKASYONLARI


Etken maddeye karşı duyarlılık, gebelik ve süt verme durumlarında kontrendikedir.UYARILAR & ÖNLEMLER


Etken maddeye duyarlılık, gebelik ve laktasyonda kotrendikedir.
Tedaviden önce kanser olmadığı kesinleştirilmelidir.
Karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan ilaçların, diazepam ve fenitoinin eliminasyon süresini uzatabilir. Hepatik yetmezlikte dikkatle kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Karın ağrısı baş dönmesi halsizlik bulantı baş ağrısı ve diyare gibi yan etkiler görülebilir.ETKİLEŞMELER


Omeprazol karaciğerde sitokrom P450 oksidasyon yolu ile metabolize olan diazepam, warfarinin R izomeri ve fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir. Ketakonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Omegast kapsül'lerin sabahları alınması önerilir. Gastrik ülser: Omegast Mikropellet Kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır. Tedavi süresi 4 haftadır. Gerekirse 4 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir. Günde 20 mg ile iyileşme sağlanamayan hastalarda ve H2 reseptör blokerleri ile tedaviye yanıt vermeyen hastalarda Omegast Mikropellet Kapsül günde tek doz olarak 40 mg (2 kapsül) gibi daha yüksek bir dozda verilebilir ve genellikle 8 hafta içinde iyileşme elde edilir. Duodenal ülser: Omegast Mikropellet Kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır. Hastaların çoğunda ülser 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse 2 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir. Tedaviye iyi yanıt vermeyen duodenum ülserlerinde günde 1 defa 40 mg (2 kapsül) Omegast Mikropellet Kapsül tedavisi uygulanır ve genellikle 4 hafta içinde iyileşme elde edilir. NSAİ ilaçlara bağlı olarak gelişen gastroduodenal mukozal hasarlanmalar: Omeprazolün gastrik ve duodenal ülser tedavisindeki etkinliği birlikte kullanılan NSAİ ilaç tedavisinden etkilenmez. NSAİ ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen gastroduodenal mukozal hasarlanmalarda bilinen peptik ülser doz şemasının uygulanması önerilir. Peptik ülserde Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylori eradikasyonunda, omeprazol uygun antibiyotik kombinasyonları ile kullanılır. Reflü özofajit: Omegast Mikropellet Kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır. Tedavi süresi 4 haftadır. Gerekirse 4 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir. Günde 20 mg ile iyileşme sağlanamayan hastalarda ve H2 reseptör blokörleri ile tedaviye yanıt vermeyen hastalarda Omegast Mikropellet Kapsül günde tek doz olarak 40 mg (2 kapsül) gibi daha yüksek bir dozda verilebilir ve genellikle 8 hafta içinde iyileşme elde edilir. Zollinger-Ellison sendromu: Başlangıçta günde 1 defada 60 mg (3 kapsül) Omegast Mikropellet Kapsül alınır. Doz hastanın durumuna göre gereğinde 180 mg’a kadar çıkılarak düzenlenmeli ve tedaviye klinik yönden gerekli görüldüğü sürece devam edilmelidir. Aspirasyon profilaksisi: Genel anestezi sırasında, asidik mide içeriğini aspire etme riski bulunan hastalarda ameliyattan önceki akşam 40 mg Omegast Mikropellet Kapsül (2 kapsül), ameliyat günü de ameliyattan 1-4 saat önce yine 40 mg Omegast Mikropellet Kapsül (2 kapsül) alınması önerilir.


İlaç Fiyatı 5.15 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* ERBOLIN 20 MG 14 TABLET
* OMEPROL 20 MG 14 KAPSÜL
* GASTROMAX- EP 20 MG 14 KAPSÜL
* PROSEK 20 MG 14 KAPSÜL
* OMEPRAZID 20 MG 14 KAPSÜL
* ESELAN 40 MG IV ENJEKSİYON İÇİN LİYOFİLİZE TOZ İÇEREN FLAKON
* LOSEC 40 MG 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder