9 Haziran 2010 Çarşamba

oksin

» Antibakteriyel

FORMÜLÜ

500mgOksasilin sodyumKapsül250mgOksasilin sodyumEnjektabl500mgOksasilin sodyumEnjektabl1000mgOksasilin sodyumEnjektabl250mgOksasilin sodyumKapsül

ENDİKASYONLARI

Duyarlı beta hemolitik Streptococ, Pneumococ ve Staphylococ gibi mikroorganizmaların neden olduğu; Deri, kemik, solunum sistemi ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Oksasilin ve penisiline duyarlı kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Özellikle parenteral uygulamalarda anaflaktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Allerjik reaksiyon belirtisinde ilaç derhal kesilir. Renal, hepatik ve hematopoetik sistem fonksiyonları tedavi süresince kontrol edilmelidir. Nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanılmaz. Hamilelerde ve yeni doğanlarda kullanılmaz.


YAN ETKİLER

Ürtiker, deri döküntüsü, glossit, stomatit, renal belirtiler, serum hastalığı, allerji ve kan tablosu bozulması gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Oral antikoagülan, oral antidiyabetik, hidantoin ve aspirinle birlikte kullanılmaz.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda Erişkinlerde ve 40 kg'ın üzerindeki çocuklarda 4x250-500 mg'dır. Akut enfeksiyonlarda doz 1g'a kadar yükseltilebilir. Çocuk dozu 100 mg/kg/gün'dür. Bu doz eşit dozlar halinde 4-6 saat arayla uygulanır. Tedavi süresi 10 gündür. Enjektabl preparatlar i.m. veya i.v. yolla uygulanabilir. i.v. enfüzyonlar S.F., %5 dekstroz, S.F+%5 dekstroz, su (S.F)a% 10 D-Fruktoz, laktalı ringer ve S.F+% 10 aseker içinde uygulanır. Oral uygulamaların imkansız olduğu durumlarda parenteral uygulamalar yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder