27 Haziran 2010 Pazar

ornidone fort 500 mg 10 tablet

» Trikomonasitler


Etken Maddesi
Ornidazol


ORNİDONE FORT 500 MG FİLM 10 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir Ornidone Fort Film Tablet; etken madde olarak 500 mg ornidazol ,boyar madde olarak Opaspray-White M-1-7120 içerir.


ENDİKASYONLARI


Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır. 1. Trikomonasis: Hem kadın, hem erkekte görülen Trichomonas vaginalis’e bağlı genito üriner enfeksiyonlar. 2. Amebiasis: Entomoeba histoltica’nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar (amibli dizanteri dahil) ve özellikle amebik karaciğer absesi başta olmak üzere, barsağın dışındaki tüm amebiasis olguları. 3. Giardiasis : Giardia intestinalis’in neden olduğu intestinal enfeksiyonlar. 4. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar: Septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemisi, septik aborsiyon ve söz konusu anaerob bakterilerin neden olduğu endometritlerde kullanılır. 5. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyonlara ilişkin ve diğer cerrahi müdahalelerde ise profilaktik olarak uygulanır.


KONTRENDİKASYONLARI


Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile, santral sinir sistemi bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Yüksek dozlarla yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve biyolojik kontroller yapılmalıdır. Önceden kan diskrazisi hikayesi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü kontrol edilmelidir; bu kontrol, özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi sırasında, periferik ve santral sinir sistemine ait ağır bozukluklar alevlenebilir. Periferik nöropati, ataksi, vertigo ya da mental konfüzyon ortaya çıktığında, tedavi sonlandırılmalıdır. Ornidazol, halihazırda mevcut olan kandidozisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli önlemler alınmalıdır. Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden sonra ilave bir dozun verilmesi uygun olabilir. Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum konsantrasyonları, kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir. Gebelik ve Emzirme Gebelik kategorisi B’dir. Hayvandaki üreme çalışmalarında, fetus için herhangi bir risk gösterilmemiştir; fakat gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Prensip olarak, ornidazol, gebeliğin ilk aylarında ve emzirme döneminde, kesinlikle gerekli değil ise, kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Ender olarak, baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler görülebilir. Duysal veya duysal/motor periferik nöropati; tremor; rigor, koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi santral sinir sistemi bozuklukları ve cilt reaksiyonları, çok ender olarak gözlenmiştir.


ETKİLEŞMELER


Diğer nitro-imidazollerin aksine, ornidazol, aldehid dehidrogenaz inhibisyonuna yol açmaz ve dolayısıyla alkol intoleransı söz konusu değildir. Buna karşın, ornidazol, kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini güçlendirir, bu nedenle uygulanan antikoagülanların dozu dikkate alınmalı ve birlikte uygulamaya yönelik olarak ayarlanmalıdır. Ornidazol kuronyum bromür'ün kas gevşetici etkisini uzatır. Fenobarbital veya diğer enzim indüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü kısaltır. Enzim inhibitörleri (örneğin, simetidin), ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü uzatır. Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için “Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır. Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe, kullanılacak doz aşağıdaki gibidir: 1. Trikomoniasis’de kullanım a) Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 3 tablet (1500mg/gün) b) Beş günlük tedavi: Sabah -akşam olmak üzere günde 2 kez 1’er tablet (1000mg/gün) Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dır(X). 2. Amebiasis’de kullanım a) Amibli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi b) Amebisasisin tüm formları için 5-10 günlük tedavi Yetişkinler ve 35 kg üzerindeki çocuklarda: 3 günlük tedavi : Akşam bir defada 3 tablet 60 kg'ın üstü için; 4 tablet (2 tablet sabah 2 tablet akşam olarak)(2000 mg/gün) 5-10 günlük tedavi : 2 tablet (1 tablet sabah, 1 tablet akşam olarak) (1000 mg/gün) 35 kg' a kadar olan çocuklarda: 3 günlük tedavi: Tek dozda; her 3 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (40 mg/kg olarak). 5-10 günlük tedavi : Tek dozda; her 5 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (25 mg/kg olarak) 3)Giardisis (Lambliasis)' de Kullanım: Yetişkinler ve 35 kg üzerindeki çocuklarda: 1-2 günlük tedavi : Akşam bir defada 3 tablet (1500 mg/gün) 5-10 günlük tedavi : 2 tablet (1 tablet sabah, 1 tablet akşam olarak)(1000 mg/gün) 35 kg' a kadar olan çocuklarda: 1-2 günlük tedavi: Tek dozda; her 3 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (40 mg/kg olarak). 5-10 günlük tedavi : Tek dozda; her 5 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (25 mg/kg olarak) 4. Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar: a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanım: Anaerob enfeksiyonların tedavisi günde 1000 mg (1 tablet sabah, 1 tablet) akşam kullanılarak 5-10 gün devam edilir. Çocuklar için günlük doz 20-30 mg/kg’dır(X). b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla kullanım: Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonları profilaksisi için ameliyattan önce 1-2 tablet (500-1000 mg)alınır. Operasyondan sonra her 12 saatte bir, 1 tablet (500 mg) ile, 1-5 gün devam edilir. DOZ AŞIMI Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak aşıra doz alındığında “Yan Etkiler / Advers Etkiler” bölümünde kayıtlı semptomlar daha ciddi olarak seyreder.Spesifik antidotu yoktur. Konvülsiyon hallerinde diazepam verilmesi önerilir.İlaç Fiyatı 15.39 TLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* ORNIDONE 250 MG 20 FİLM TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* BITERAL 500 MG 1 AMPUL
* BİTAZOL 500 MG 3 ML 1 AMPUL
* ORNISID 500 MG 3 VAJİNAL TABLET
* BITERAL 500 MG 3 OVÜL
* PRONİZOL 250 MG 20 FİLM TABLET
* BORNERAL 250 MG 20 FILM TABLET
* ORNİSİD 250 MG 20 FİLM TABLET
* ORNITOP 250 MG 20 FİLM TABLET
* ORNITOP 500 MG 10 FİLM TABLET
* ORNISID FORT 500 MG 10 FİLM TABLET
* BITERAL 500 MG 10 FİLM TABLET
* BITERAL 250 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder