24 Haziran 2010 Perşembe

oramikron 80 mg 100 tablet

» Oral Antidiyabetik


Etken Maddesi
Gliklazid


ORAMIKRON 80 MG 100 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Beher tablet 80 mg gliklazid içerir.
ENDİKASYONLARI


İnsulin bağımlı olmayan diyabette (olgunluk çağı diyabetinde) endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI


Diabetik ketoasidoz, prekoma veya koma durumlarında Oramikron kullanılmamalıdır. Ciddi renal ve hepatik yetmezlik durumlarında, tiroid ve endokrin hastalıklarında, ağır enfeksiyon, üremi ve sulfonilürelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, jüvenil diabette ve hamilelikte kontrendikedir. Şiddetli travmalardan sonra veya enfeksiyon süresince cerrahi operasyona gireceklerde kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde dozajı azaltmak şartıyla oramikron kullanılabilir. Tıbbi kontrol sıklaştırılarak antikoagülan tedavi ile birlikte kullanılabilir. Hipoglisemi riski: Yüksek dozda ilaç kullananlarda, beslenme yetersizliklerinde, renal ve hepatik bozukluğu olanlarda daha fazladır. Bu durumlarda doz azaltılması önerilir. Hiperglisemi oluştuğunda doz arttırılması önerilir. Hamilelikte kullanımı: Herhangi bir teratojenik etkisi tespit edilmemesine rağmen yeterli karşılaştırmalı çalışma bulunmadığından hamilelerde kullanılmaz. Emzirenlerde kullanımı: Süte geçtiğinden emziren kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanımı: İnsüline bağımlı diabette endike değildir.


YAN ETKİLER


Hipoglisemi görülebilir. İlaca bağlı cilt reaksiyonları, baş ağrısı, bulantı, kusma, dispepsi veya konspitasyon görülebilir. Hematolojik yan etkiler olan anemi, lökopeni, trombositopeni ve granulositopeni nadiren görülebilir


ETKİLEŞMELER


Sulfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarol, MAO inhibitörleri, tetrasiklin deriveleri, kloramfenikol, simetidin, alkol kullanımı, diazepam, mikonazol, disopiramid ve propranolon gibi kardio-selektif olmayan beta-brokener Oramikron'un etkisini arttırır. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler, tiazid diüretikleri, fenotiazin deriveleri, tiroid hormonu barbitüratları ve laksatif kullanımı oramikron'un etkisini azaltır.
DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Dozaj, glisemi normal seviyeye gelinceye kadar, diabetin ciddiyetine göre tedavi eden doktor tarafından belirlenir. Yetişkinlerde günlük total doz: 40-320 mg arasında değişebilir. Tedaviye ortalama: 40-80 mg ile başlanır. Kan şekeri kontrol altına alınana kadar doz arttırılabilir. Ancak bir defada alınacak maksimum doz 160 mg'ı aşmamalıdır.Doz artırılmak istenirse bölünerek 2 defada verilmelidir. Obesite durumlarında veya tek başına oramikron tedavisi yetmeyen kişilerde, tedaviye başka bir ilaç eklenebilir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ Başlıca semptom hipoglisemidir. Şuur bozukluğu ile birlikte görülen ağır vakalarda derhal intravenöz olarak (%10 veya %30) hipertonik glukoz uygulaması gerekir.


İlaç Fiyatı 19.03 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* ORAMIKRON 80 MG 60 TABLET
* ORAMIKRON 80 MG 20 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* GLUMIKRON 80 MG 20 TABLET
* BETANORM 80 MG 20 TABLET
* DİAMİCRON 80 MG 20 TABLET
* EFİKAS MR 30 MG 30 TABLET
* DIAMICRON MR 30 MG 30 TABLET
* GLUMIKRON 80 MG 60 TABLET
* BETANORM 80 MG 60 TABLET
* EFİKAS MR 30 MG 60 TABLET
* DİAMİCRON 80 MG 60 TABLET
* DIAMICRON MR 30 MG 60 TABLET
* GLIKRON 80 MG 100 TABLET
* GLUMIKRON 80 MG 100 TABLET
* BETANORM 80 MG 100 TABLET
* DİAMİCRON 80 MG 100 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder