25 Haziran 2010 Cuma

ornidal 250 mg 20 tablet

» Antimikrobiyal Ajan


FORMÜL


250 mgOrnidazolTablet


ENDİKASYONLARI


Duyarlı anaerob bakterilerin neden olduğu cerrahi ve diğer enfeksiyonların tedavisinde; cerrahi girişimlerde duyarlı anaerob bakterilerin neden olabileceği enfeksiyonların önlenmesinde; intestinal veya hepatik amibiyaziste; ürogenital trichomonas enfestasyonlarında ve giardiaziste endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


İmidazollere veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı bulunanlarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ataksi, vertigo veya zihinsel konfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Merkezi veya periferik nörolojik hastalıklarda, nörolojik durumda agravasyona yol açabileceği akılda bulundurulmalıdır. Geçirilmiş kan diskrazisi varsa ve uzun süreli ya da yüksek doz tedavi uygulanmaktaysa, lökositer formül yapılmalıdır. Lökopeni varsa, tedavinin sürdürülüp sürdürülmeme kararı enfeksiyonun ağırlığına bağlı olarak verilir. Karaciğer yetersizliğinde kullanımı: Belirgin karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda, ornidazol uyulamaları arasındaki sürenin iki katına çıkarılması önerilmektedir. Böbrek yetersizliğinde kullanımı: Mutad ornidazol dozunun ayarlanması gerekmemektedir. Ornidazol diyalizle dolaşımdan uzaklaştırıldığından, diyalize giren hastalarda


YAN ETKİLER


Ender olarak bulantı, gastralji, vertigo ve deride erupsiyonlar görülebilir


ETKİLEŞMELER


Alkol: Antabus etkisine yol açar (sıcak basması, yüz kızarması, kusma, taşikardi). Alkollü içecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır. Disülfiram: delirium, konfüzyonel durum. Oral antikoagülanlar (varfarin): Karaciğerde katabolizmalarının azalması sonucunda oral antikoagülanların etkisi ve hemoraji riski artar. Protrombin zamanı ölçümleri daha sık yapılmalı ve oral antikoagülan dozajı ayarlanmalıdır. 5-fluorourasil: 5-fluorourasil'in klerensi azalır ve toksisite riski artar.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Oral yoldan uygulanan ORNİDAL TABLET'in yemeklerden sonra alınması önerilir. Amibiyaziste, 5 ila 10 gün süreyle günde iki kez 500mg ornidazol (2 adet ORNİDAL TABLET) verilir; çocuklarda ise, günde tek doz olarak, vücut ağırlığına göre 25mg/kg/gün ornidazol verilir. Amipli dizanteri bulunan hastalarda, 3 gün süreyle günde tek doz olarak 1.5g ornidazol (6 adet ORNİDAL TABLET) verilebilir; çocuklarda uygulanması önerilen doz ise 40mg/kg/gün'dür. Hepatik amibiyaziste, abse evresinde, ornidazol tedavisi ile birlikte absenin direne edilmesi gerekir. Giardiaziste, 1 veya 2 gün günde tek doz 1.5g ornidazol (6 adet ORNİDAL TABLET) uygulanır; çocuklardaki dozu 40mg/kg'dır. Trikomonyaziste tek doz 1.5g ornidazol (6 adet ORNİDAL TABLET) ya da 5 gün süreyle günde iki kez 500mg ornidazol (2 adet ORNİDAL TABLET) verilir. Eşzamanlı olarak cinsel partnerler de tedavi edilmelidir. çocuklarda uygulanan doz 25 mg/kg/gün'dür. Anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde, enfeksiyonun şiddetinin elverdiği durumlarda oral tedavi uygulanabilir. önerilen doz, erişkinlerde günde 1 - 1.5g ornidazoldür (4 - 6 adet ORNİDAL TABLET); çocuklarda önerilen dozaj ise 20 - 30mg/kg/gün'dür. Postoperatif anaerob enfeksiyonların önlenmesinde, erişkinlerde günde 1g ornidazol (4 adet ORNİDAL TABLET), çocuklarda ise 20mg/kg/gün ornidazol uygulanması önerilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder