24 Haziran 2010 Perşembe

oraceftin 125 mg 50 ml süspansiyon

» Antibakteriyel (2. kuşak sefalosporin)Etken Maddesi
Sefuroksim Aksetil


ORACEFTIN 125 MG 50 ML SÜSPANSİYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Oraceftin 125 mg/5 mL Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz, sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde, 125 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak sakarin sodyum, sodyum siklamat, şeker, sitrik asit, tutti frutti ve limon esansı içerir.


ENDİKASYONLARI


Oraceftin, duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir: Üst solunum yolu enfeksiyonları: Otitis media, sinüzit, farenjit ve tonsilit gibi çeşitli kulak-burun-boğaz enfeksiyonları. Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni. Ürogenital sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit, üretrit. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma, impetigo. Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit, servisit.


KONTRENDİKASYONLARI


Oraceftin, sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Oraceftin tedavisine başlamadan önce hastada sefuroksim aksetil, sefalosporinler, penisilinler ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Sefuroksim aksetil, penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde, sefuroksim aksetil tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir. Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyotik kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridia'ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Clostridium difficile'nin ürettiği bir toksin antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile düzelmezse veya ciddi bir psödomembranöz kolit vakası söz konusu ise tedavide vankomisin kullanılır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır. Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Oraceftin tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır. Hamilelikte Kullanımı: Sefuroksim aksetilin fertilite veya fetus üzerinde, hayvan deneyleriyle kanıtlanmış herhangi bir olumsuz etkisi olmamasına rağmen; insanlar üzerinde yapılmış yeterli çalışma bulunmadığından, bu ilaç hamilelik sırasında ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Süt veren annelerde kullanımı: Sefuroksim anne sütüne geçmektedir. Oraceftin tedavisi uygulanacak annelerde emzirmeye geçici olarak ara verilmesi önerilmektedir.


YAN ETKİLER


Sefuroksim aksetil, genellikle hastalar tarafından iyi tolere edilir. Bildirilen yan etkiler, diğer oral sefalosporinlerin kullanımı sırasında görülen reaksiyonlara benzer. Bulantı, kusma, tad duyusunda bozulma ve diyare gibi gastrointestinal etkilerin yanısıra nadiren psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Seyrek olarak döküntü, ürtiker, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, serum hastalığı ve anaflaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları görülbelir. Baş ağrısı nadiren gözlenen bir diğer yan etkidir. Klinik laboratuvar testlerinden AST (SGOT), ALT (SGPT) ve LDH değerlerinde geçici yükselmelere rastlanabilir. Eozinofili ve pozitif Coombs testi olguları da kaydedilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Mide asiditesini azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin açlık durumundaki biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir. Laboratuvar etkileşimleri: Bakır redüksiyon yöntemleri (Benedict veya Fehling solüsyonu veya Clinitest® tabletleri) ile yapılan idrarda glukoz tayin testlerinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir, ancak enzimlerle yapılan testler etkilenmez (örneğin; Clinistix®, Test-Tape®). Ferrisiyanid testi ile yalancı negatif sonuçlar ortaya çıkabileceği için Oraceftin kullanan hastalarda kan/plazma glukoz seviyelerinin glukoz oksidaz ve heksokinaz metodları ile aranması uygun olur. Sefuroksim serumda ve idrarda kreatinin incelemelerinde kullanılan alkali pikrat metodu ile etkileşmez.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Oraceftin Film Tablet tercihan yemeklerden sonra kullanılır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde Oraceftin dozu aşağıdaki şekildedir: Bebekler ve 12 yaşa kadar olan çocuklar: Genel olarak önerilen doz günde iki kez 125 mg olup, tedavi süresi 5-10 gündür. Farenjit ve tonsilit tedavisinde doz; 10 gün süreyle günde iki kez 125 mg veya ikiye bölünmüş olarak 20 mg/kg/gün'dür. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda doz; 10 gün süreyle günde iki kez 250 mg veya ikiye bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün'dür. İmpetigo tedavisinde doz; 10 gün süreyle ikiye bölünmüş olarak 30 mg/kg/gün'dür. 3 aylıktan daha küçük çocuklarda kullanımı denenmemiştir. Streptococcus pyogenes'e (Grup A beta-hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmak için sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır. Erişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklar: Önerilen doz günde 5 mL'lik ölçek ile iki kez, iki ölçek, yani 250 mg'dır. Daha ciddi enfeksiyonlar ile daha az duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda doz günde iki kez 500 mg'a yükseltilebilir. Streptococcus pyogenes'e (grup A beta-hemolitik streptokoklara) bağlı enfeksiyonlarda romatizmal ateş veya glomerülonefritten sakınmak için sefuroksim aksetilin tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır. Süspansiyon Hazırlanması: Şişenin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş temiz su ilave edip, kuvvetle çalkalayınız. Süspansiyonu 5 dakika dinlendiriniz ve çizgi seviyesine kadar su koyup, tekrar çalkalayınız. Sulandırılan süspansiyon buzdolabında muhafaza edilir ve 10 gün süreyle kullanılabilir. 10 gün içinde kullanılmayan kısımlar atılmalıdır. DOZ AŞIMI Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilirler. Aşırı dozaj alındığında serum düzeyleri hemodiyaliz veya peritoneal diyalizle düşürülür.


İlaç Fiyatı 15.88 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* ORACEFTIN 250 MG 10 F.TABLET
* ORACEFTIN 500 MG 10 F.TABLET
* ORACEFTIN 250 MG 20 F.TABLET
* ORACEFTIN 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* ORACEFTIN 500 MG 14 F.TABLET
* ORACEFTIN 500 MG 20 F.TABLETİLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* ZINNAT 250 MG 14 TABLET
* AKSEF 250 MG 14 FİLM TABLET
* SEFUROKS 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* SEFUROKS 250 MG 20 TABLET
* ENFEXIA 250 MG 20 TABLET
* ENFEXIA 500 MG 10 TABLET
* SEFUROKS 500 MG 10 TABLET
* CEFATIN 500 MG 10 FİLM TABLET
* CEFATIN 250 MG 20 FİLM TABLET
* CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 10 FİLM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 10 FİLM TABLET
* CEFATIN 125 MG/ 5 ML 100 ML SUSPANSIYON
* ENFEXIA 500 MG 14 TABLET
* SEFAKTIL 500 MG 10 FİLM TABLET
* ZINNAT 500 MG 10 TABLET
* ZINNAT 250 MG 20 TABLET
* CEFAKS 5 ML 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* CEFAKS 250 MG 20 FİLM TABLET
* ZINNAT 125 MG 100 ML ŞURUP
* AKSEF 500 MG 10 FİLM TABLET
* AKSEF 250 MG 20 FİLM TABLET
* SEFAKTIL 250 MG 20 FİLM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 14 FİLM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 14 FİLM TABLET
* AKSEF 500 MG 14 FİLM TABLET
* CEFATIN 500 MG 14 FİLM TABLET
* SEFAKTIL 500 MG 14 FİLM TABLET
* CEFAKS 500 MG 14 FİLM TABLET
* ZINNAT 500 MG 14 TABLET
* ENFEXIA 500 MG 20 TABLET
* CEFAKS 500 MG 20 FİLM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 20 FİLM TABLET
* İNCEPTUM 500 MG 20 FİLM TABLET
* CEFATIN 500 MG 20 FİLM TABLET
* SEFAKTIL 500 MG 20 FİLM TABLET
* ZINNAT 500 MG 20 TABLET
* AKSEF 500 MG 20 FİLM TABLET
* CEFAKS 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder