27 Eylül 2010 Pazartesi

Pegasys 180 mg 1 hazır şırınga

» Immunglobulin


Etken Maddesi
Peginterferon Alfa 2a


PEGASYS 180 MG 1 HAZIR ŞIRINGA

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir kullanıma hazır şırınga 0.5 ml’lik çözelti içinde 180-135 mikrogram peginterferon alfa-2a içerir.ENDİKASYONLARI


Pegasys erişkin hastalarda kronik hepatit C’nin tedavisinde aşağıdaki durumlarda endikedir:Köprüleşme fibrozu olmayan veya köprüleşme fibrozu olan, sirozlu veya sirozu olmayan hastalarda. Karaciğer yetmezliği bulunmayan, kronik hepatit C’nin histolojik bulguları ve serum göstergeleri bulunan (örn. anti-HCV, transaminazlarda yükselme, HCV-RNA) hastalarda endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Aktif maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık, alfa interferonlara aşırı duyarlılık, otoimmün hepatit, ciddi psikiyatrik bozukluk öyküsü, tiroid anormallikleri, ciddi hepatik disfonksiyon, kontrol edilmeyen nöbet bozuklukları ve/veya merkezi sinir sistemi fonksiyonunda bozukluk, gebelik, yardımcı madde olarak benzil alkol kullanılması nedeniyle 3 yaşına kadar olan çocuklar ve yenidoğanlar.


UYARILAR & ÖNLEMLER


İnterferon tedavisi (Pegasys dahil) gören hastalar psikiyatrik istenmeyen olaylar açısından dikkatle izlenmelidir. Kalp hastalığı, hepatik, renal, myeloid fonksiyon bozukluklarında dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı Pegasys gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Pegasys tedavisinden veya emzirmeden hangisinin kesileceği kararı, Pegasys tedavisinin anne açısından önemi göz önüne alınarak verilmelidir.


YAN ETKİLER


Pegasys ile en sık bildirilen istenmeyen etkiler hafif-orta şiddettedir ve dozaj değişikliği veya tedavinin kesilmesine gerek kalmadan tedavi edilir. Grip benzeri semptomlar, gastrointestinal, kardiyovasküler, üriner, hematopoetik, solunum, sinir sistemi, deri ve mukozalarda istenmeyen etkiler oluşabilir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.


ETKİLEŞMELER


Aşağıda belirtilen transplantasyon tedavileri klinik çalışmalarda Zenapax'la birlikte uygulandığında hiçbir etkileşim görülmemiştir: siklosporin, mikofenolat mofetil, gansiklovir, asiklovir, tacrolimus, azatioprin, antitimosit immün globulin, muromonab-CD3 (OKT3) ve kortikosteroidler.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Pegasys’in önerilen dozu 48 hafta süreyle, haftada bir kez, subkutan yolla uygulanan 180 mikrogram’dır.12 haftalık tedaviden sonra yanıt vermeyen hastalarda tedavinin kesilmesi düşünülmelidir. Kreatinin klirensi 20 ml/dk.'dan yüksek olanlarda doz ayarı gerekmez.İstenmeyen reaksiyonların giderilmesi için doz değişikliği gerektiğinde başlangıçta 135 mcg'a inilmesi genellikle yeterlidir. Bazı olgularda 90 mcg veya 45 mcg'ye düşülmesi gerekir.Nötrofil sayısı 750 mm3'ün altında olduğu zaman doz azaltılmalı ve 90 mcg uygulanmalıdır


İlaç Fiyatı 393.85 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PEGASYS 135 MG 1 HAZIR ŞIRINGA
* PEGASYS 135 MG 4 HAZIR ŞIRINGA
* PEGASYS 180 MG 4 HAZIR ŞIRINGA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder