21 Eylül 2010 Salı

Pas 1 mg 100 tablet

» Antitüberküloz


Etken Maddesi
Para-Aminoasilik Asit


PAS 1 GR 100 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher tablet ........ 1 g para-aminosalisilik asit sodyum tuzu ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Tüberkülozun kısa ve uzun süreli tedavisinde, diğer antitüberkülotiklerle birlikte kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Salisilatlara hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Aminosalisilat, böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda ve gastrik ülseri bulunan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Gebelikte kullanımı: Gebelik dönemindeki güvenirliliği bilinmediğinden özellikle ilk üç ayda lkullanılmamalıdır. Emzirme: Düşük miktarlarda süte geçtiği bilinmiştir. Bu nedenle, bu husus göz önüne alınmalıdır.


YAN ETKİLER


Aminosalisilatların en sık görülen yan etkileri gastrointestinal sistemle ilgili olup; Bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık görülebilir. Bu yan etkiler ilacın yamaklarla birlikte alınması ve gerektiğinde antiasitlerle verilmesi ile kontrol edilebilir. Bunun dışında kaşıntı, cilt döküntüleri, eklem ağrısı, eozinofili gibi hipersensivite reaksiyonlarıda görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Probenesidin, aminosalisilatın serum konsantrasyonunu artırdığı bildirilmiştir. Diphenhidramin, aminosalisilatın absorbsiyonunu bozduğunda birlikte kullanılmamalıdır. Aminosalisilat, digoxin'in absobsiyonunu azaltabilir. Redavi esnasında kristalüriye neden olabileceğinden, aminosalisilat ile birlikte amonyum klorid kullanılmamalıdır. Aminosalisilat kullananlarda, benedik miyarı ile yapılan idrar glükoz testi yanlış pozitif sonuç verebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinler için günlük doz kilogram başına 150-300 mg olup, günde ortalama 10-15 adet 1 gr'lık PAS tablete tekabül eder. Çocuklar için günlük doz kilogram başına 150-300 mg'dır. Günlük toplam dozun 2 veya 3 eşit doza bölünerek yemeklerle birlikte alınması önerilir.


İlaç Fiyatı 34.35 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PAS 1 MG 50 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder