7 Eylül 2010 Salı

paraflex 250 mg 20 tablet

» Kas gevşetici


Etken Maddesi
Klorzoksazon


PARAFLEX 250 MG 20 KOMPRİME TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Her tablet 250 mg klorzoksazon; boyar madde red ponceau 4R ve tartrazin içerir.


ENDİKASYONLARI


Paraflex® Tablet, iskelet adalesindeki ağrı ve spazmla birlikte olan rahatsızlığı iyileştirmek için fizik tedavi, istirahat ve diğer yöntemlere yardımcı olarak kullanılır: Lumbago, tortikolis, servikal sendrom, iltihabi veya travmatik adale, tendon ve mafsal rahatsızlıkları ve ortopedik işlemler (ekstansiyon, yerine koyma vs.) esnasında.


KONTRENDİKASYONLARI


Klorzoksazon bu ilaca tahammülsüzlüğü veya hassasiyeti bilinenlerde kullanılmaz.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Hassas kişilerde allerjik reaksiyona sebep olabilir. Klorzoksazona allerjisi bilinen veya ilaçlara allerji hikayesi olan hastalarda ihtiyatlı kullanılmalıdır. Eğer kızarma, ürtiker veya cilt kaşınması gibi hassasiyet reaksiyonları görülürse ilaç kesilmelidir. Karaciğer fonksiyon bozukluğunu telkin eden herhangi bir semptom görülürse ilaç kesilmelidir.


Paraflex® Tablet kullanımı sersemlik yapabilir ve alkol veya diğer merkezi sistemi depressanlarının birlikte kullanımı sersemliği artırabilir. Klorzoksazonun gebelerde ve süt veren annelerde emniyeti ispatlanmadığından kullanılması tavsiye edilmez.


YAN ETKİLER


Bazı hastalarda gastrointestinal bozukluklar, sersemlik, baş dönmesi, başta boşluk hissi, kırıklık veya aşırı uyarılma olabilir. Nadiren gastrointestinal kanama, allerjik tip cilt döküntüleri, peteşi veya ekimozlar tedavi esnasında ortaya çıkabilir. Anjionörotik ödem ve anaflaktik reaksiyon oldukça nadirdir. İlacın böbreklerde tahribat yapacağına dair delil yoktur. Nadiren idrar renginde, klorzoksazonun fenolik metabolitine bağlı bozulma olabilir; bu bulgunun bilinen klinik anlamı yoktur


ETKİLEŞMELER


Alkol ve/veya Merkezi Sinir Sistemi (MSS) depressanı ilaçlarla birlikte kullanıldığında klorzoksazon, MSS depresyonuna bağlı sersemliği artırabilir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Yetişkinlerdeki doz genellikle 3-4 defa 1-2 tablettir. Gerekirse doz, 3-4 defa 3 tablete çıkarılabilir. İyileşme görülünce doz azaltılabilir. Çocuklarda yaş ve ağırlığa göre ayarlanmalıdır. 12 yaş ve daha büyük çocuklarda günde 3 veya 4 defa 1/2 tablettir. Çocuklara verirken tabletler kırılabilir veya uygun bir gıda ile karıştırılabilir. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ Semptomlar; aşırı dozda başlangıçta bulantı, kusma veya ishalle birlikte sersemlik, baş dönmesi, başta boşluk hissi veya baş ağrısı görülebilir. Sonra kırıklık veya tembelliği takiben belirgin adale tonusu kaybı istemli hareketleri imkansızlaştırır. Derin tendon refleksleri azalır veya kaybolur. Duyular ve periferik his kaybı yoktur. Hızlı, düzensiz, interkostal ve substernal çekilme ile birlikte solunum depresyonu ortaya çıkabilir. Kan basıncı düşer fakat şok görülmemiştir. Tedavi: Hasta kusturulur veya midesi yıkanır ve sonra aktif kömür verilir. Sonraki tedavi tamamiyle destekleyicidir: Solunum depresyonu varsa oksijen ve suni solunum, hipotansiyon varsa dekstran, plazma veya norepinefrin gibi vazopressörler tatbik edilir. Kolinerjik ilaçlar veya analeptikler faydasızdır ve kullanılmamalıdır.


İlaç Fiyatı 4.35 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PARABON 300 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder