7 Eylül 2010 Salı

paracet junior 160 mg 20 tablet

» Analjezik, Antipiretik


FORMÜLÜ


Bir lak tablet, 160 mg parasetamol, ayrıca boyar madde olarak titandioksit ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Küçük ve yetişkin çocukların ateşli, ağrılı hastalıklarında kullanılır. Grip ve soğuk algınlığına bağlı vücut kırgınlığı ve ateşte etkilidir. Baş, diş, adale ve mafsal ağrıları gibi çeşitli somatik ağrılarda etkilidir. Aşı sonrası ateş ve ağrılarda kullanılır


KONTRENDİKASYONLARI


Parasetamole karşı aşırı hassas kişilerde kullanılmamalıdır. Ağır hepatik ve böbrek fonksiyon bozukluğu kronik alkolizmde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Eğer ateş ve ağrı 3 günden fazla süre ile devam ederse derhal doktora başvurulmalıdır. Tablet yutmakta zorlanan çocuklarda dikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarında ve anemisi olanlarda kullanımından kaçınmak gerekir.


YAN ETKİLER


Nadiren allerjik cilt reaksiyonları, deride kızarıklık, döküntü, kaşıntı, ürtiker görülebilir. Nadiren doza bağlı olarak hematolojik bazı reaksiyonlar, trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni, agranülositoz görülebilir. Yüksek dozlarda ve hassas kimselerde kusma, gastrointestinal kanama, deri döküntüsü, karaciğer harabiyeti, (Parasetamolun aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10g'ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.) serebral ödem, renal tubuler nekroz, kalp aritmileri stimülasyonu, anemi methemoglobinemi görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan Parasetamol kumarin, indandion deriveleri ile fenotiazinlerle etkileşebilir. Alkol, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar Parastemolun hepatotoksisitesini artırabilir. Antikonvülsanların veya oral steroid kontraseptiflerin uzun süreli kullanımı karaciğer enzimlerini uyarabilirve ilk geçiş metabolizmasını veya klirensini artırarak Parasetamolun terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


-12 yaş arası çocuklarda günde 4 saat ara ile 1 tablet. Maksimum günlük doz 6 tablet (960 mg) Doz aşımı : Kronik olarak yüksek dozlarda veya bir defada yüksek dozların alınması ciddi toksisiteye yol açabilir. Kronik toksisite, anemi, böbrek hasarı ve gastrik ülser gibi gastroin testinal belirtilerle ortaya çıkar. Akut zehirlenme ise siyanoz, anemi, pansitopeni, nötropeni, sarılık, deri döküntüleri, ateş, kusma, santral eksitasyon ile başlar ve depresyon, koma, vasküler kollaps, konvülziyonlar ve ölümle sonuçlanabilir. Özel erken dönem belirtileri yoktur Hepatotoksisite oluşabilir. Minimal toksik doz 10g (140 mg/kg) olarak bildirilmiştir. Minimal letal doz ise 15g (200 mg/kg) dir. Hepatotoksisitenin ön planda olduğu durumlarda, bulantı, kusma, kırıklık hali, diaforez, karın ağrısı ve diyare görülebilir. Özel antidotu : Oral yoldan verilecek N-Asetilsistein Parasetamol toksisitesine özel antidottur. Tedaviye Parasetamol alınmasından sonra ilk 24 saat içinde başlanmalıdır. Başlangıçta 140 mg/kg lık asetilsistein yükleme dozu ile başlanmalıdır. Yükleme dozundan 4 saat sonra 70 mg/kg dozunda idame dozu verilir ve idame dozları Parasetamol serum seviyeleri normale dönünceye dek 4 saat aralarla tekrarlanır. (en çok 17 idame doz) Eğer hasta N-asetilsistein dozlarından birini aldıktan sonra 1 saat içinde kusmuşsa bu doz tekrarlanmalıdır.


İlaç Fiyatı 0.44 krş
Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE Dermancı
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET İlaç Fiyatı 0.44 YTL
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLEt
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML
* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 EFERVESAN TABLET
* PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 500 MG 20 TOZ
* PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder