12 Eylül 2010 Pazar

Parasinus 30 tablet

» Analjezik, Antipiretik, Dekonjestan


Etken Maddesi
Paracetamol + Pseudoephedrine HCl


PARASINUS 30 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Beher tablet; Parasetamol ------------------------- 500 mg Psödoefedrin HCI ------------------ 30 mg içerir.


ENDİKASYONLARI


Parasinus Tablet; soğuk algınlığı, nezle, sinüzit ve üst solunum yolları enfeksiyonları sırasında görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş vb. belirtilerin giderilmesinde semptomatik amaçla kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Kardiyovasküler rahatsızlıklar ile böbrek yetmezliği, psikolojik rahatsızlıklar ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Parasinus Tablet’in formülünde yer alan etken maddelerden; Parasetamol : Hepatik nekroz, parasetolün aşırı doza bağlı bir komplikasyonudur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir. Ağrılı durumlarda 10 günden, ateşli hallerde 3 günden, boğaz ağrılarında 2 günden fazla kullanılmamalıdır. Psödoefedrin HCI : Antihipertansif tedavisi altındaki hastalarda, tiroid hastalığı ve diyabetlilerde, prostat bezi hipertrofisi olanlarda dikkatle ve gözetim altında kullanılmalıdır. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı : Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı doktor tarafından önerilmelidir.


YAN ETKİLER


Parasinus Tablet’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu etkiler hafif ve geçici özelliklerde olup ilacın kesilmesiyle ortadan kalkar. Hematolojik : Trombositopeni, lökopeni, pansitopeni, nötropeni, agrabülositoz. Gastro inestinal : Bulantı ve diğer gastrik şikayetler. Alerjik : Çeşitli tipte cilt kızarıklıkları ve döküntüleri.


ETKİLEŞMELER


Parasetamol; alkol bağımlılarında hepatik enzimleri indükleyen ve hepatotoksik ilaç kullananlarda hepatotoksisite riskini artırabilir. Kumarin ya da indandion türevi antikoagülanlarla ve fenotiyazinle birlikte uzun süreli parasetamol kullanımı, antikoagülan etkide artışa neden olabilir. 5-hidroksindol asetik asit testinde yanlış sonuç verebilir. Parasetamolün salisilatlarla uzun süreli birlikte kullanımı nefropatik yan etkilere neden olabilir. Parasetamol ile birlikte kullanımı kloramfenikol’ün serum düzeylerinde hafif bir artışa neden olabilir. Oral antikoagülan tedavisi görenlerde hemoraji riskinin artabileceği göz önüne alınmalıdır. Siklopropan, halotan ya da benzeri halojenli anestezik maddelerde ameliyata girecek hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. MAO inhibitörü almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Kontrendikasyonlar).


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Parasinus Tablet; hekim tarafından başka türlü önerilmemişse; 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler : 6 saatte bir 1 – 2 tablet verilir. 24 saat içerisinde 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklar : Hekim önerisi ve gözetimi altında kullanılır. AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ : Aşırı doz alımı sonucunda, içerdiği etken maddelere bağlı yan etkilerin ortaya çıkması ve şiddetlenmesi söz konusudur. Akut intoksikasyon sırasında ilk 24 saat içerisinde bulantı, kusma ve karın ağrısı oluşabilir. Sarılık ve hepatik yetmezlik belirtileri ise 2 – 3 gün sonra ortaya çıkabilir. Bir defada 10 g veya daha yüksek miktarlarda alınması belirgin akut karaciğer nekrozu oluşturur. Tedavisi için, destekleyici önlemlerin yanı sıra sıklıkla N-asetil sistein uygulanır. İlk 8 – 10 saat içinde i.v. infüzyonla uygulanması etkili olmaktadır. Antidotal tedaviye başlama süresi uzadıkça etkili olma özelliği azalmaktadır. N- asetil sistein oral yoldan da verilebilir. i.v. olarak 20 saat boyunca toplam 300 mg / kg dozunda, oral yoldan ise başlangıçta 140 mg / kg sonra 4 saatte bir toplam 17 kez 70 mg / kg dozunda uygulanır. Tedavi 72 saatte tamamlanır.


İlaç Fiyatı 2.54 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* AFERİN 10 HOT POŞET
* THERAFLU P 6 GR 10 ŞASE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder