7 Eylül 2010 Salı

paracold 100 ml şişe

» Analjezik, Antipiretik (NSAİ)

FORMÜLÜ

120mg/ölçekParasetamolŞurup

ENDİKASYONLARI

Hafif ve orta şiddett ağrılarda ve yüksek ateşte endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Aşırı duyarlı hastalarde, porfirililerde ve glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Renal ve hepatik yetmezlikte, alkol bağımlılarında kullanılmaz. Uzun süren tedavilerde kan tablosu kontrol edilmelidir. Antikoagülan, kumarin, indandoin ve fenotiazinlerle birlikte kullanılmamalıdır. Doz aşımı 4-6 gün sonra ortaya çıkan hepatotoksisiteye yol açar.

YAN ETKİLER

Allerji, makulopapüler döküntüler, mide bulantısı, bulanık idrar ve ürtiker gibi yan etkiler görülebilir

ETKİLEŞMELER

Parasetamol ile birlikte fenotiyazin ve antipiretik tedavi alanlarda ciddi hipotermi oluşabileceği ihtimali akılda tutulmalıdır. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozda alınan parasetamol, kumarin, indantoin deriveleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir. Alkol barbitüratlar, triksilik antidepresanlar parasetamol'ün hepatotoksisitesini artırabilir. LABORATUVAR TESTLERİNE ETKİSİ : Parasetamol üriner HIAA (s-hidroksi indolasetik asit)'in yalancı pozitif test sonuçlarına yol açabilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Günlük doz çocuklarda hastalık ve kilo durumuna göre 3-4 x 1/2 -2 ölçektir. Anemi, renal ve hepatik yetmezlik, kardiyak ve pulmoner şikayetlerde dikkatle kullanılmalıdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder