12 Eylül 2010 Pazar

parasedol ped 150 ml şurup

» Analjezik, Antipiretik, Antienflamatuvar


Etken Maddesi
Paracetamol


PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


150 ml pediatrik eliksir, beher ölçekte (5 ml) 120 mg Parasetamol ihtiva eder. Yardımcı Maddeler : Alkol, nipagin, nipazol, panceau 4R, glikoz.


ENDİKASYONLARI


Ateş ve/veya ağrılı durumlarda, ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde semptomatik olarak kullanılır


KONTRENDİKASYONLARI


Parasetamol'e aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Parasetamol böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda çok dikkatle kullanılmalıdır. 3 aylıktan küçük bebeklerde önerilmez. Belirtilen doz aşılmamalıdır. 5 günden uzun süren ağrılarda, ateş 39.5 dereceden fazla olanlarda, 3 günden fazla süren ateş ve tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Nadiren ciltte kızartılar, ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar, trombositopeni, lökopeni, agranilositoz gibi hematolojik yan etkiler görülebilir. Hassas kimselerde ve çok miktarda ilaç alındığında G.İ sistemle ilgili bozukluklar yapabilir. Anemi, merkezi sinir sistemi stimulasyonu, kalp aritmileri, ensefalopati gibi yan etkiler yapabilir.


ETKİLEŞMELER


Parasetamol'ün kloramfenikol ile birlikte kullanılmasının kloramfenikolün yarı ömrünü kısalttığı veya uzattığı ile ilgili çelişkili bilgiler vardır. Oral antikoagülanlar ile birlikte kullanımının, bu ilaçların etkisini artırabileceği bildirilmiştir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


3 ay-1 yaş arası çocuklarda : Günde 3-4 defa 1/2 ölçek (60 mg) Günlük maximal doz 240 mg 1 yaş-4 yaş arası çocuklarda : Günde 3-4 defa 1 ölçek (120 mg) Günlük maximal doz 480 mg 4 yaş-8 yaş arası çocuklarda : Günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek (180-240 mg) " " 960 mg 8 yaş-12 yaş arası çocuklarda : Günde 3-4 defa 2 ölçek (240 mg) Günlük " " 960 mg 24 saatte maximum 4 dozdan fazla verilmemelidir. AŞIRI DOZ TEDAVİSİ : Aşırı doz kullanımı hepatotoksisiteye neden olabilir. Çocuklarda 150 mg/kg 'dan daha az dozlar hepatotoksisiteye neden olmaz. Aşırı doz bulguları, bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik gibi belirtiler olup, hepatotoksisiteye ait klinik ve laboratuar bulguları, 48-72 saatten önce görülmez. Çok yüksek dozlarda böbrek yetersizliği görülebilir. Tedavide gastirik lavaj yapılmalı ve parasetamol serum düzeyi izlenmelidir. Tedavide oral veya parenteral yoldan asetilsistein'de kullanılabilir.


İlaç Fiyatı 2.78 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE Dermancı
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* MEDASET 650 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* KATAPRIN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* ASOMAL 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* VERMIDON 500 MG 20 EFERVESAN TABLET
* PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* ZALDAKS 150 ML ŞURUP
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* PAROMA 50 MG 20 TOZ
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* CALPOL-6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML ŞURUP
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 500 MG 20 TOZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder