22 Eylül 2010 Çarşamba

pedan 125 ml şişe

» Antitüssif


FORMÜLÜ


63.28mg/5mlOksalamin sitratŞurup


ENDİKASYONLARI


Amfizem, boğmaca gibi öksürükte endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Kardiyovasküler ve karaciğer hastalığı olanlarda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Alkol, santral sinir sistemi depresanları ve hipnotiklerle birlikte kullanılmaz. Balgam atılımını inhike edeceğinden kronik bronşit ve bronşiyektazlı hastalarda kullanılmaz. Oluşabilecek uyuşukluk nedeni ile motorlu araç kullanan hastalar uyarılmalıdır


YAN ETKİLER


Mide iritasyonu, diyare, bulantı, kusma, cilt kızarıklığı, terleme ve kaşıntı gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Aşağıda sıralanan ilaçların non-depolarizan nöromusküler blok yapıcı maddelerin aktivitesinin şiddetini ve/veya süresini etkiledikleri gösterilmiştir.- Etykiyi arttıranlar: * Anestezik maddeler: Halotan, eter, enfluran, isofluran, siklopropan, tiyopenton, metoheksital, ketamin, fentanil, gammahidroksibütirat, etomidat, propenidid* Diğer İlaçlar iğer non-depolarizan kas gevşeticiler, süksemetonyumdan sonra uygulanması, aminoglikozid ve polipepdit antibyotikler, diüretikler, betaadrenerjik blok yapıcı ajanlar, imidazol, metronidazol, tiamin, M.A.O. inhibitörleri, kindin, protamin, fenitoin, x -adrenerjik bloker ajanlar, megnezyum, tuzları.Etkiyi azaltanlar: Neostigmin, edrofonyum, piridostigmin, ayrıca Pavulon'un kortikosteroidler, noradrenalin, azatioprin, teofilin, KCl, NaCl, CaCl2 kullanımından sonra verilmesi Değişken etki oluşturanlar:Pavulon uygulamasından sonra kullanılan depolarizan kas gevşeticileri nöromusküler blokaj etkisini arttırabilir ya da azaltabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde 4x2 ölçek/gün dozda , 2-6 yaş arası çocuklarda 3-4x1/2 ölçek/gün dozda 6-15 yaş arası çocuklarda 3-4x1 ölçek/gün dozda, yemeklerden sonra kullanılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder