7 Eylül 2010 Salı

paracetamol ped 5 ml 120 mg 150 ml şurup

» Analjezik, Antipiretik (NSAİ)


Etken Maddesi
Paracetamol


PARACETAMOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


5 ml'si (1 ölçek) 120 mg parasetamol, ess. framboise, ponceau 4R, metil paraben, propil paraben ve etil alkol içerir.


ENDİKASYONLARI


Paracetamol Şurup, çocuklarda hafif-orta dereceli ağrı ve ateş ile seyreden hastalıkların semptomatik tedavisinde kullanılır. - Grip, soğuk algınlığına bağlı vücut kırgınlığı ve ateş, - Basit baş ağrısı, - Aşı sonrası ateş ve ağrılar, - Diş çıkarma ağrısı, - Bademcik ameliyatı sonrası ağrılarda, - Nevralji ve kas ağrıları, - Romatizmaya bağlı ağrılar


KONTRENDİKASYONLARI


Paracetamol, parasetamole daha önce aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Karaciğerde ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda paracetamol doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Kalp, akciğer hastaları ve daha önce anemisi olanlarda dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Hamile ve süt verenlerde doktor tavsiyesi olmadan kullanımamalıdır. Doktor tavsiyesi olmadan parasetamol çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39.50C'den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Nadiren ürtiker, kaşıntı makulopapüler kızarıklık gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopeni, lökopeni, ve pansitopeni yapabilir. Çok nadir olarak nötropeni, hemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Parasetamol ile birlikte fenotiyazin ve antipiretik tedavi alanlarda ciddi hipotermi oluşabileceği ihtimali akılda tutulmalıdır. Yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozda alınan parasetamol, kumarin, indantoin deriveleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir. Alkol barbitüratlar, triksilik antidepresanlar parasetamol'ün hepatotoksisitesini artırabilir. LABORATUVAR TESTLERİNE ETKİSİ : Parasetamol üriner HIAA (s-hidroksi indolasetik asit)'in yalancı pozitif test sonuçlarına yol açabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tavsiye edilen Parasetamol Şurup dozajı aşağıdaki şekildedir : 3 ay-1 yaş arasındakilere :Günde 3-4 defa ½ ölçek (60 mg) Günlük Maksimum doz 240 mg. 1-4 yaş " :Günde 3-4 defa 1 ölçek (120 mg) " " " 480 mg. 4-8 yaş " :Günde 3-4 defa 1.5-2 ölçek (180-240 mg) " " 960 mg. 8-12 yaş " :Günde 3-4 defa 2 ölçek (240 mg) " " 960 mg. Dozlar çocuğun yaşına ve kilosuna göre ayarlanır. Dozlar her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak verilmelidir. Genellikle uzun süreli tedavilerde küçük dozlar kullanılmalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe 24 saatte 4 dozdan fazla verilmemelidir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Aşırı dozdan şüphelendiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulur. İlacın toksik dozlarda alımından sonraki 2-3 saat içinde bulantı, kusma, karın ağrıları oluşur. Akut parasetamol toksisite tedavisi semptomatik ve destekleyici tedavidir. İlaç yeni alındı ise kusturma, gastrik aspirasyon ve lavaj uygulanabilir. Antidot olarak asetilsistein önerilir. Protrombin zamanı, BUN, kan şeker konsantrasyonu, SGOT, SGPT, bilirübin kreatinin ve elektrolit konsantrasyonları da tayin edilmelidir. Sıvı-elektrolit dengesi sağlanmalı, hipoglisemi varsa tedavi edilmelidir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu gelişirse laboratuvar değerleri normale dönene dek ölçemlere devam edilmelidir. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon faydalı olabilir, periton diyalizi ise etkisizdir.


İlaç Fiyatı 2.82 TL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PARCETOL 500 MG 30 TABLET
* PARCETOL 500 MG 20 TABLET
* PARCETOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* DERMAN 1 KAŞE Dermancı
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* SESKAMOL 500 MG 10 TABLET
* PARACET JUNOR 160 MG 20 TABLET
* TAMİFEN 500 MG 20 TABLET
* SETAMOL 500 MG 20 TABLET
* PARASEDOL 500 MG 20 TABLET
* NORAL 500 MG 20 TABLET
* DEMINOFEN 325 MG 10 SUPOZITUAR
* PİROFEN FORTE 325 MG 10 SUPOZİTUAR
* DEMINOFEN 500 MG 20 TABLET
* PİROFEN 500 MG 20 TABLET
* SEDALON 500 MG 20 TABLET
* VOLPAN 500 MG 20 TABLET
* PARANOX 500 MG 20 TABLET
* PAROL 500 MG 20 TABLET
* POLMOFEN PEDİATRİK 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* TAMİFEN 120 MG/5 ML 150 ML PEDİATRİK ŞURUP
* TAMOL 500 MG 20 TABLET
* TYLOL 500 MG 20 TABLET
* SIFENOL 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* MINOSET 500 MG 20 TABLET
* NORAL PED. 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* BERKO-SETAMOL 120 MG 100 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 TABLET
* TERMACET 500 MG 20 FİLM TABLET
* PAROL 500 MG 30 TABLET
* TEMPO 0,5 GR 20 TABLET
* EFPA 10 EFERVESAN TABLET
* TERMACET 100 ML SÜSPANSİYON
* PHARMADOL 500 MG 60 TABLET
* MINAFEN 120 MG 100 CC ŞURUP
* TYLOL PED. 5ML 120 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* PANADOL ACTİFAST 500 MG 20 FİLM TABLET
* PARANOX S 120 MG 10 SUPPOZİTUAR
* CALPOL 500 MG 30 TABLET
* TYLOL 120 MG 10 SUPOZITUAR
* EFFERALGAN 500 MG 16 TABLET
* PANADOL 500 MG 24 FİLM TABLET
* VERMIDON 500 MG 30 TABLET
* TERMACET PLUS 100 ML SÜSPANSİYON
* BERKO-SETAMOL 120 MG 150 ML ŞURUP
* DEMINOFEN 5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PİROFEN PEDİATRİK 150 ML ŞURUP
* TEMPO ELİKSİR 150 ML
* MINOSET ROCHE 150MG/5 ML 100 ML ŞURUP
* MINOSET 150MG/5 ML 100 ML PEDİATRİK ŞURUP
* GERALGINE-P 5 ML 120 MG 150 ML
* TYLOL 6 PLUS 5ML 250 MG 100 ML SÜSPANSİYON
* MINAFEN 120 MG 150 CC ŞURUP
* PARANOX 120 MG/5 ML PEDİYATRİK ŞURUP 150 ML
* PARASEDOL PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON 500 MG 20 EFERVESAN TABLET
* GRIPIN BEBE 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SETAMOL ELİKSİR 120 MG 150 ML ŞURUP
* TERMALGINE PED. 100 MG 10 SUPOZITUAR
* CALPOL 120 MG 150 ML SUSPANSIYON
* TAMOL PED 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* KATAPRIN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* SIFENOL 5 ML 160 MG 120 CC ŞURUP
* SEDALON 5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* PARANOX FORT 240 MG 10 SUPPOZİTUAR
* ZALDAKS 150 ML ŞURUP
* VOLPAN PED.5 ML 120 MG 150 ML ŞURUP
* VERMIDON PED.5 ML 160 MG 120 ML ŞURUP
* EKOSETOL 160 MG 120 ML ŞURUP
* TYLOL FORT 240 MG 10 SUPOZITUAR
* A-PER ŞURUP 120 MG 100 ML
* TERMALGINE 5 ML 120 MG 100 ML ŞURUP
* PAROMA 50 MG 20 TOZ
* TAMOL PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* TYLOL 6 PLUS 250 MG/5 ML 150 ML SÜSPANSİYON
* PAROMA 125 MG 20 TOZ
* PAROMA 250 MG 20 TOZ
* PAROMA 500 MG 20 TOZ
* PERFALGAN 10 MG/ML 100 ML 12 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder