21 Eylül 2010 Salı

pasteur hdcv rabies 1 flakon

» Kuduz aşısı


Etken Maddesi
İnaktive Kuduz Virüsü


PASTEUR HDCV RABİES 1 FLK 1 DOZ+0,5 ML ÇÖZÜCÜ

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Liyofilize halde 37°C ısıda 1 ay kaldığında dahi minimum 2,5 IÜ koruyucu antikor oluşturan, insan diploid hücre kültüründen elde edilen ve ß-propiolacton ile inaktive edilerek hazırlanan, saflaştırılmış kuduz virüsü Wistar Rabies PM/WI 38-1503-3M suşu: 1 immünizasyon dozu Çözücü (enjeksiyonluk su): q.s. 1 ml.


ENDİKASYONLARI


A- Kuduz kontaminasyon riskine açık bulunan kişileri kuduz hastalığına karşı aktif bağışıklama amacıyla kullanılır. 1- Çalıştıkları iş kolu nedeni ile kuduz virüsü ile enfekte olma riski yüksek kişileri, kuduz riskinden korumak için - Veteriner hekimler, veterinerlik öğrencileri, - Mezbahalarda çalışanlar - Taxidermistler 2- Özellikle kuduz riskine açık çocuklar B- Şüpheli ya da kesin kuduz teması sonrası tedavi için - Kuduz olduğu gösterilen veya şüpheli kuduz hayvanlar tarafından ısırılmış, yaralanmış, tırmalanmış, yalanmış kişilerin tedavisinde ve hastalık belirtileri oluşturulmadan profilaksilerini sağlamak.


KONTRENDİKASYONLARI


Şüpheli temaslarda bile hayati tehlike olduğu için, bütün kontrendikasyonlar ikinci planda kalmaktadır.,


UYARILAR & ÖNLEMLER


HDCV kuduz aşısı güvenle gebe kadınlara ve çocuklara uygulanabilir. Aşıda eser miktarda neomisin bulunması nedeni ile gerçek neomisin alejisi olan kişilerde dikkatli olunmalıdır. Ağır kontaminasyon durumlarında veya gecikmiş olgularda insan kaynaklı kuduz immunglobulini veya hayvan kaynaklı, saflaştırılmış kuduz anti-serumu aşıya ek olarak aynı anda verilmesi Dünya Sağlık Örgütü ve sahadaki virmanlar tavsiye edilmektedir. Temastan en fazla bir yıl önce aşılandığını kanıtlayan bir kişiye, temas sonrası yaralanmanın ciddiyetine göre 1-3 doz rapel aşı uygulaması önerilmektedir.


YAN ETKİLER


Hdcv kuduz aşısı iyi tolere edilmektedir. Aşı uygulamasından sonra kızarıklık, enjeksiyon yerinde ağrı, hassasiyet görülebilen lokal etkilerdir. Sistemik yan etki olarak ateş yükselmesine ve bazı konstitusyonel semptomlara rastlanılabilir. Aşı uygulamalarından sonra bildirilen nörolojik komplikasyon olmamıştır. Bu güne kadar yapılan aşı uygulamalarından sonra bildirilen nörolojik komplikasyon yoktur. Sistemik alerjik reaksiyonlara ilk doz da 25000 de bir rastlanılabildiği bildirilmiştir, Anafilaktik reaksiyonlar çok nadirdir.


ETKİLEŞMELER


Bildirilmiş ve bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak 2 yaşın altındaki çocuklara uyluğun anterolateral bölgesi, 2 yaş üzeri çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir. Liyofilize olan aşı sulandırıldıktan sonra sarı, pembemsi sarı veya turuncu renk alabilir. Sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmamalıdır. Sulandırılan aşılar +2°C ile +8°C saklanmak koşulu ile en fazla 8 saat saklanabilir. Temas öncesi aşılama : WHO'nun tavsiye ettiği programa göre 0, 7, (21) 28. günlerde deri altı veya kas içi yolla 1 ml aşı verilir, 1 yıl sonra 1 rapel yapılır. Bu uygulama ile 3 yıl koruyuculuk sağlanır. Bulaşma sonrası : Hiç bağışıklanmamış kişilere şüpheli temastan hemen sonra 0, 3, 7, 14 ve 28. günlerde HDCV kuduz aşısı uygulanır. Yaranın durumu ve kuduz enfeksiyonu riski değerlendirilerek aşı ile aynı anda serum antirabique uygulanmalıdır. Daha önce tamamlanmış bir koruyucu aşılama programı uygulanmış kişilere; Bir yıl içinde aşılanmışlara : temas günü 1 doz rapel aşı. Bir yıldan daha önce aşılanmışlara : 2 veya 3 doz, 0, 3 ve 7. günlerde aşı Ağır ısırılma vakalarında, enfeksiyon riskinin derecesi ve önemi dikkate alınarak, vücut ağırlığının her kg'ı için 40 IÜ kuduz serumu ilk aşının yapıldığı gün hastaya verilmelidir. Kullanıldıktan sonra enjektör derhal imha edilmelidir.


reçeteli verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* RABIVAC HDC KUDUZ AŞISI 1 FLAKON

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder