12 Eylül 2010 Pazar

paramidon 500 mg 20 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Analjezik, Antipiretik (NSAİ)Etken Maddesi
Paracetamol + Caffeine


PARAMIDON 500 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


500mgParasetamolTablet30mgKafeinTablet


ENDİKASYONLARI


Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Aşırı duyarlılık gösterenlerde ilaç derhal kesilerek gerekiyorsa uygun tedaviye başlanmalı ve bu şahıslarda Paramidon tekrar kullanılmamalıdır. Üst gastrointestinal sistem hastalarında, hemofili ve diğer kanama problemi hastalarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Güvenlik açısından gebelik ve laktasyon sırasında hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
- Semptomlar gerilemez ya da şiddetlenirse, ateş 3 günden uzun sürerse ya da tekrar yükselirse doktorunuza başvurunuz.
- Kronik alkoliklerde karaciğer toksisite riski artar.
- Karaciğer hastalarıyla, anemisi olanlarda dikkatle verilmelidir.
- Ağır böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
- Doktor tavsiyesi olmadan yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39.5 C'den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır.
- Kalp, akciğer hastalarında kullanılmalıdır.


YAN ETKİLER


Günlük tedavi dozunda ve kısa süreli kullanımda yan etkisi hemen hemen yoktur. Aşırı duyarlılığı olanlarda cilt dökülmeleri ve çok nadiren larinks ödemi, anjo ödemi ve anaflaksi görülebilir. Uzun süreli tedavilerde, kan tablosunda bozukluk görülebilir.


ETKİLEŞMELER


- Oral antikoagülanlar; hipotrombinemik etki artar. Parasetomal antitrombositler aktivite göstermediğinde ve gastrointestinal kanamaya neden olmadığından antikoagülan tedavi gören hastalarda asetiksalisilik asitten daha emniyetlidir.- Oral kontraseptifler parasetamolün metabolizmasını arttırıp yan ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakoljik etkisini arttırabilirler.- Narkotik ve antikolinerjikler; mide boşalımını geciktiren ilaçlar parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilir. Metoldopromid ise ince barsaktan parasetamol emilimini hızlandırabilir. Etanol; Kronik yüksek dozlarda parasetamol toksisitesini arttırır. Diflunisal; parasetamolün plazma seviyesini önemli ölçüde arttırır. Kloramlenikol ile birlikte kullandığınızda serum kloramfenikol seviyesini yükselebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde: Ortalama günlük doz 6-8 saatte bir 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır. Çocuklarda, 6 -12 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablettir. Çocuklarda, 4 saatten daha sık aralarda ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PARAMİDON 500 MG 30 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* GRIPALJIN 1 KAŞE
* GRIPIN 500 MG 1 KAŞE
* LOKMAN 100 KAŞE
* PACOFEN-S 20 TABLET
* MEDAFEİN 20 TABLET
* DARVOLIN 500 MG 20 TABLET
* NOPAIN PLUS 20 TABLET
* TYLOL PLUS 20 TABLET
* DERMANCI 20 TABLET
* REMIDON 20 TABLET
* PERALJİN 20 BLİSTER TABLET
* GERALGINE-P 500 MG 20 TABLET
* TERMALGINE PLUS 500 MG 20 TABLET
* VERMOL 500 MG 30 TABLET
* ADAFEN 30 TABLET
* PANALGINE 300 MG 50 TABLET
* KATALJIN-P 500 MG 20 TABLET
* SETAKAF 500 MG 20 TABLET
* COMAX FORT 20 TABLET
* PANADOL EXTRA 500 MG 24 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder