12 Eylül 2010 Pazar

parfein 20 tablet

» Analjezik, Antipiretik

FORMÜLÜ

30 mgKafeinTablet500 mgParasetamolTablet

ENDİKASYONLARI

Parfein Tablet, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Parasetamol veya kafeine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür reaksiyon ortaya çıktığında ilaç kullanımı kesilmelidir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Önerilen doz aşılmamalıdır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe, ağrılı durumlarda ise yetişkinler ve çocuklarda 3 günden fazla kullanılmamalıdır. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir.
Kardiyovasküler, böbrek ve psikolojik rahatsızlıkları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır. Hepatotoksisite (parasetamolün aşırı dozunda doz bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g'ın üstünde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir ve kronik alkoliklerde oluşan ciddi karaciğer yetmezliği durumlarında terapötik dozlara uymalıdır.
Parasetamol plasentayı geçer. Anne sütü ile çok düşük konsantrasyonlarda itrah edilmesine rağmen, anne sütü ile beslenen bebeklerde advers etkiler bildirilmemiştir. Bu nedenle hamilelikte ve laktasyon döneminde doktor tavsiyesiyle ve kontrolü altında kullanılabilir.
YAN ETKİLER
Önerildiği şekilde kullanıldığında, ciddi toksisite ve yan etkiye yol açmaz. Nadiren aşağıdaki yn etkiler görülebilir. Hemtolojik: Hematolik anemi, nötropeni, trombositopeni . Allerjik: Cilt döküntüleri, ürtiker ve eritem şeklinde cilt reaksiyonları, ateş. Diğer: Hipoglisemi, mide bulantısı, kusma, sarılık. Ayrıca kafeine bağlı olarak nadiren uykusuzluk, tremo, taşikardi, çarpıntıve diürez ortaya çıkabilir.

ETKİLEŞMELER

Parasetamol hipoprototrombinemik etkiyi arttırır. Antitrombosit aktivitesi olmadığı için gastrointestinal kanama oluşturmaz. Bu nedenle antikoagülan alan hastalarda asetil salisilik aside göre daha emniyetle kullanılır. Oral kontraseptifler, parasetamolün metabolizmasını arttırır ve yarılanma ömrünü azaltırken, kafeinin metabolizmasını inhibe edip farmakolojik etkisini arttırabilirler. Mide boşalımını geciktiren ilaçlar, parasetamolün absorpsiyon oranını azaltabilirler. Aktif kömür parasetamol'ün absorpsiyonunu azaltır. Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulması serum seviyesini yükseltir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe; Yetişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat ara ile 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir. Parfein tablet, hamilelikte ve emziren annelerde ancak doktor tavsiyesiyle ve kontrolünde kullanılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder