3 Mayıs 2010 Pazartesi

Oksamen 20 mg 10 tablet

» Non-steroid Antienflamatuar, Analjezik, Antipretik


Etken Maddesi
Tenoksikam


OKSAMEN 20 MG 10 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her film tablet, 20 mg tenoksikam içerir.


ENDİKASYONLARI


Romatoid artrit,Osteoartrit,Artroz,Ankilozan spondilit,Tendinit, bursit, omuz artriti, kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar,Epikondilit, siyatalji, lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı, enflamatuar ve dejeneratif hastalıkları


KONTRENDİKASYONLARI
Tenoksikama aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri, gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda kullanılmamalıdır. İleri derecede böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Tüm non-steroidal antienflamatuar ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet için de geçerlidir. Aspirin ve diğer non-steroidal antienflamatuar ajanların astım, rinit, ürtiker ve anjioödem oluşturduğu hastalara OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet verilmemelidir. Antikoagülan ilaç ve oral antidiabetik ajan alan hastalar yakınen izlenmeli; eğer izlenme olasılığı yoksa, birlikte uygulanmamalıdır. Yaşlılar, böbrek hastalığı geçirmiş olanlar, diabetik nefropati, ciddi karaciğer yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği ve hipovolemi bulunanlar ile diüretik ve nefrotoksik ilaç kullanımı gibi böbrek yetmezliği riskini artıracak durumlarda BUN ve serum kreatinin değerleri ile kilo alma ve periferal ödem oluşma ihtimali dikkatle izlenmelidir. OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tabletin 18 yaşın altındaki hastalar, hamileler ve emziren annelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır


YAN ETKİLER


Tenoksikam ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.OKSAMEN-L enjektabl ve OKSAMEN tablet ile görülebilecek yan etkiler aşağıda özetlenmiştir: Gastrointestinal sistem: (%11.4), mide yanması, mide ağrısı, bulantı, diyare ve konstipasyon vb. Santral sinir sistemi: (%2.6), baş ağrısı, baş dönmesi Deri ve yumuşak doku: (% 2.5), döküntü, kaşıntı, eritem ve ürtiker, fotodermatoz. Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu gibi deri lezyonları çok enderdir. Üriner sistem: (%1-2), BUN ve serum kreatinin yükselmeleri Karaciğer ve safra yolları: (%1-2) SGOT, SGPT, gama GT ve bilirubin yükselmeleri Hematopoetik sistem: hemoglobin azalması ve granülositopeni. Tedavi süresince psikiyatrik (%1.7) ve metabolik (%1) yan etkiler de izlenebilir.


ETKİLEŞMELER


Tenoksikam terapötik dozlarda antasitler, simetidin, oral antidiabetikler ve oral antikoagülanlar ile farmakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir. Probenesid, tenoksikamın eliminasyon hızını artırır. Kardiyotonik ve antihipertansif ilaçlarla bir etkileşme söz konusu olmamakla beraber, potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


OKSAMEN tablet için önerilen günlük doz 20 mg, tek dozdur. Uzun süreli tedavilerde idame dozu olarak günde 10 mg verilebilir. OKSAMEN–L enjektabl ve OKSAMEN tablet için akut gut artritinde ilk 2 gün, günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir. Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler Tenoksikamın doz aşımı halinde destekleyici semptomatik tedavi uygulanmalıdır


İlaç Fiyatı 4.63 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OKSAMEN-L 20 MG 1 FLAKON


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* TILCOTIL 20 MG 1 FLAKON
* TILKO 20 MG 10 KAPSÜL
* TENOX 20 MG 10 KAPSUL
* ZIKARAL 20 MG 10 KAPSÜL
* TENOKSAN 20 MG 10 KAPSÜL
* TILCOTIL 20 MG 10 TABLET
* VİENOKS 20 MG 20 FİLM TABLET
* TILCOTIL 20 MG 10 SUPP
* NOBATEKS 20 MG 10 SUPOZITUAR
* TILKO 20 MG 30 KAPSÜL
* NOBATEKS 20 MG 30 FİLM TABLET
* TENOX 20 MG 30 KAPSUL
* ZIKARAL 20 MG 30 KAPSÜL
* TENOKSAN 20 MG 30 KAPSÜL
* VİENOKS 20 MG 30 FİLM TABLET
* TILCOTIL 20 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder