3 Mayıs 2010 Pazartesi

Okacin 3 mg 5 ml damla

» Steril Göz Damlası


Etken Maddesi
Lomefloksasin


OKACIN 3 MG 5 ML DAMLA

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


1 ml’de Lomefloksasin (hidroklorür tuzu şeklinde 3.31 mg) 3.00 mg,Gliserin 26.00 mg,Disodyum edetat 0.10 mg,Sodyum hidroksit y.m.,Benzalkonyum klorür 0.02 mg,Enjeksiyonluk su y.m. içermektedir


ENDİKASYONLARI


Lomefloksasine duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı konjunktivit, blefarit ve blefaro-konjonktiviti de içine alan ön segment bakteriyal enfeksiyonlarında endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Aktif bileşene, yardımcı maddelere ya da kinolonlara aşırı duyarlığı olan kişilerde kullanımı kontrendikedir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Uzun süren antibiyotik tedavileri ikincil mantar enfeksiyonlarının ortaya çıkmasında ya da duyarlı olmayan bakterilerin gelişiminde etkili olabilir. Lomefloksasinin sistemik uygulamasından sonra bazı fototoksisite vak’aları bildirilmiştir. Fakat bu durum topik oftalmik lomefloksasin kullanımını takiben görülmez. Bununla birlikte, OKACIN Steril Göz Damlası tedavisi süresince güneş ışınlarından ya da UV ışınında korunulmalıdır. Lomefloksasinin korneadan penetrasyonu sınırlı olduğu için, OKACIN Steril Göz Damlası bakteriyal keratit veya endoftalmit vak’alarında endike değildir. İki veya daha fazla oftalmik preparat birlikte kullanıldığında, ilaçların etkisini göstermesi için son uygulamadan en az 5 dakika sonra diğer ilaç uygulanmalıdır. Kontakt lens kullanan hastalar için : Oftalmik enfeksiyon süresince kontakt lens kullanılmamalıdır. Gebelik ve emzirme Lomefloksasinin yüksek dozda (50-100 mg/kg) sistemik olarak: tavşan fetüsüne verilmesinden sonra kuyruk vertebrasında değişimler gözlenmiştir. Ayrıca hayvanlarda yapılan çalışmalarda lomefloksasinin 20 mg/kg sistemik uygulanmasını takiben, plasenta bariyerini geçtiği ve anne sütüyle itrah edildiği gözlenmiştir. İnsanda hamilelik ve emzirme dönemleri süresince lomefloksasin göz damlasının kullanımı ile ilgili çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle, ilaçtan beklenen yarar, fetüs veya bebek için potansiyel riskten fazla olmadıkça ilaç kullanılmamalıdır.


YAN ETKİLER


Kullananların % 4.7 ‘si tarafından ilacın göze damlatılmasından hemen sonra, az ve geçici bir yanma bildirilmiştir. Oftalmik kullanımdan sonra fototoksisite bildirilmemiş olmasına rağmen, ışığa duyarlık (fotosensitizasyon) olasılığı mevcuttur. Lomefloksasinin sistemik kullanımından sonra alerjik reaksiyonlar bildirildiğinden, bu reaksiyonlar (alerjik reaksiyonlar, astma, dispne, ürtiker, eritem, prurit ve aşırı duyarlık) topik uygulama sonrasında da göz ardı edilemezler. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda genç sıçanlara yüksek dozlar (300 mg/kg) verildiğinde artrotoksisite bildirilmiştir. Fakat düşük dozlarda (< 100 mg/kg) bu durum gözlenmemiştir. Topik uygulama ile tamamen absorbe olsa bile yalnızca 2 mg/gün total günlük doza ulaşır. Kilogram başına maksimum günlük doz artrotoksisite eşiğinin altında, 20-50 µg/kg arasındadır. Veriler sınırlı olmakla birlikte, klinik çalışmalarda çocuklarda advers etki gözlenmemiştir.


ETKİLEŞMELER


Etkinin azalmasına yol açmamak için, OKACIN Steril Göz Damlası uygulamasını takiben ve uygulamadan 15 dakika öncesine kadar çinko gibi ağır metaller ihtiva eden oftalmik preparatlar kullanılmamalıdır. Bakteriyostatik oftalmik antibiyotikler OKACIN Steril Göz Damlası ile birlikte kullanılmamalıdır. Bu güne kadar OKACIN Steril Göz Damlası’nın başka ilaçlarla etkileşimleri saptanmamıştır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Yetişkinler: Alt konjunktival kese içine günde 2-3 kez birer damla damlatılır. Tedavinin başlangıcında, 20 dakika içinde 5 damla ya da 6-10 saat süresince her saat 1 damla damlatılacak şekilde ilaç uygulanması sıklaştırılmalıdır. Tedavinin süresi 7 ila 9 gündür. DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ 5 ml OKACIN Steril Göz Damlası göz damlası solüsyonu içeren bir şişe, yalnızca 15 mg lomefloksasin ihtiva ettiğinden, kazayla içilmesi sonucu pratikte herhangi bir advers etki riski bulunmamaktadır. Bu miktar, yetişkinler için tavsiye edilen günlük oral doz olan 400 mg lomefloksasinin % 3.75’ine karşılık gelir. Küçük çocuklarda oral yolla alınması durumunda, artmış absorbsiyonu azaltmak için mide yıkanması uygun olabilir.İlaç Fiyatı 6.18 YTLReçeteli Verilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder