3 Mayıs 2010 Pazartesi

oftalmix 5 ml göz damlası

» Antibiyotik

FORMÜLÜ

200mgOfloksasinFilm tablet 1

ENDİKASYONLARI

Bazı mikroorganizmaların duyarlı suşlarının neden olduğu akut bakteriyel konjonktivit ve blefarokonjonktivit de dahil yüzeysel oküler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Gözden yabancı cisim çıkarılması dahil çeşitli cerrahi girişimlerden sonra oluşabilecek oküler enfeksiyonlarda korunmada pre- ve post-operatif olarak uygulanabilir. Gereğinde sistemik tedavi veya lokal tedavinin diğer formlarıyla birlikte uygulanabilir.

KONTRENDİKASYONLARI

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine veya diğer polipeptit grubu antibiyotiklere karşı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir

UYARILAR & ÖNLEMLER

Göze enjekte edilmez. Aşırı duyarlık reaksiyonu oluşması halinde kullanıma son verilmelidir. Ophtalmia neonatorum'um profilaksisinde veya tedavisinde kullanılmaz. Diğer antimikrobiyal preperatlarda olduğu gibi uzun süre kullanımı mantarlar dahil duyarlı olmayan mikroorganizmaların üremesine neden olabilir.
Kontaminasyona neden olmamak için damlalık ucu göz, parmak veya diğer maddelere değdirilmemelidir. Kızarıklık, batma, yaşarma veya gözün hastalığı sonucu önceden mevcut olan bu belirtilerde artma meydana gelirse derhal kuyllanıma son verilmelidir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
2 yaşın altındaki çocuklarda etkisi ve güveninirliği henüz katlanmamıştır.

YAN ETKİLER

Topikal uygulamadan sonra düşük absorpsiyonu nedeniyle sistematik etki beklenemez. En sık görülen yan etkisi, artmış kızarıklık, yanma, batma, ve/veya kaşıntı olup damlatma esnasında 48 saat içerisinde veya daha uzun süre kullanımda herhangi bir zamanda meydana gelebilir.

ETKİLEŞMELER

Mide asidini azaltıcı ilaçlar (mineral antasidler) sükraltat veya demir preparatları aynı zamanda alındıkları takdirde Oflocide’in etkisinde bir azalma olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Oflocide, bu tür preparatları almadan 2 saat önce alınmalıdır. Sözügeçen ilaçlardan kullanılıyorsa doktora danışılmalıdır. Konvulzıyon eşıgını duşuren ılaçlar (Ornegın teofılın) ıle bırlıkte verıldıgınde yeni kınolonların (Oflocıde ın de ıçınde bulundugu antibiyotik grubu) serebral konvülziyon eşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikte uygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir. Ofloksasin ile birlikte glibenklamid kullanan hastalar daha yakından takip edilmelidir. Diğer kinolonlarda da olduğu gibi Oflocide tedavisi sırasında kumarin derivelerinin etkisinin artabileceği ihtimali gözardı edilemez. Bu sebeple birlikte kumarin deriveleri ile tedavi gören hastaların yakından takibi önerilir.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Gözyaşı ile izotonik olduğundan ve gözde çok iyi tolere edildiğinden tüm yaş gruplarına uygulanabilir. Doktor tarafından başka şekilede önerilmediği takdirde; Hafif veya orta dereceli enfeksiyonlarda 7-10 gün süre ile her 3 saate bir enfekte göze 1 damla damlatılır. Gözün iyileşmesinden sonra tedaviye en az 2 gün devam edilmelidir. Yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili spesifik bir bilgi yoktur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder