1 Mayıs 2010 Cumartesi

ofkozin 200 mg 10 tablet

» Antibakteriyel


Etken Maddesi
Ofloksasin


OFKOZIN 200 MG 10 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır


FORMÜLÜ


Beher tablet ; 200 mg Ofloksasin ihtiva eder. Yardımcı Maddeler : Titanyum dioksit.


ENDİKASYONLARI


Ofkozin, ofloksasin'e duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda kullanılır : Alt ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (Özellikleri H.influenza, Staphylococcus aureus gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar, Pnömokoklar dışında diğer mikroorganizmaların neden olduğu pnömoniler; kulak, burun, boğaz enfeksiyonları. Akut tonsilitde etkili değildir). Yumuşak doku ve deri enfeksiyonları Ürogenital sistem enfeksiyonları Gastrointestinal enfeksiyonlar (daha az tercih edilir), intraabdominal enfeksiyonlar, Gonore


KONTRENDİKASYONLARI


Ofloksasin ve diğer fluorokinolonlara karşı duyarlılığı olanlara Ofkozin verilmemelidir. Epilepsisi olanlarda, felç ve merkezi sinir sistemi lezyonları gibi konvülsüyon eşiğinin düştüğü durumlarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ofloksasin ile tedavi sırasında kuvvetli güneş ışığına maruz kalınmamalıdır. Hastanın reaksiyon gücünü ve özellikle araç ve makine kullanım kabiliyetini bozar. Alkol bu etkiyi şiddetlendirir. Çocuklara ve büyüme çağındaki gençlere (hayvan deneylerinde eklem kıkırdağı lezyonlarına neden olduğu için), hamilelere ve emziren kadınlara Ofkozin verilmemelidir.


YAN ETKİLER


- Gastrointestinal sisteme etkileri : Gastrointestinal tahrişe bağlı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık ve ishal. (Ağır ve sürekli ishal görüldüğünde ilaç derhal kesilmeli, mutlaka hekime danışılmalı ve barsak hareketlerini inhibe eden ilaçlar kullanılmamalıdır. Çünkü bu durum ciddi bir kalınbarsak hastalığının habercisi olabilir) - Sinir sistemine etkileri : Baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk, nadiren tremor, ataksi, uyuşukluk, diplopi ve renkleri seçememe gibi görme bozuklukları, duyu kaybı, huzursuzluk, ajitasyon, anksiete, depresyon, hallüsinasyon gibi psikotik reaksiyonlar. - Karaciğer ve safra yollarına etkileri : Karaciğer fonksiyonlarında nadiren geçici bozukluk. - Ürogenital sisteme etkileri : Çok nadir olarak böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açar; entertisyel nefrit, kreatinin konsantrasyonlarında artma görülebilir. - Kan tablosuna etkileri : Lökopeni, trombositopeni, agranülositoz anemi (çok nadir). - Aşırı duyarlılık reaksiyonları : Kaşıntı, deride kızarıklıklar, peteşier kanamalar, fotosensibilite, vaskülit, taşikardi, solunum güçlüğü, şok (ilaç derhal kesilerek gerekli önlemler alınmalıdır). - Diğer etkiler : Nadiren eklem ve kas ağrıları,halsizlik.


ETKİLEŞMELER


Ofloksasin magnezyumlu ve alüminyumlu antiasitlerle, çinko ve demirle şelat oluşturduğu için, bu maddeler absorpsiyonunu azaltır. Bu nedenle birlikte kullanılmaları durumunda, bu ilaçlar Ofkozin'den en az iki saat sonra alınmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka bir kullanım önerilmedikçe aşağıdaki dozlar uygulanır: Günlük doz - Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları 2 x 1 Film Tablet - Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 2 x 1 Film Tablet - İntraabdominal (karın boşluğu) enfeksiyonları 2 x 1 Film Tablet - Genital organ ve üst idrar yolları enfeksiyonları 2 x 1 Film Tablet - Komplikasyonsuz alt idrar yolları enfeksiyonları 2 x 1/2 Film Tablet Ağır vakalarda doz günde 600-800 mg'a çıkartılabilir (2 x 300 - 400 mg) (komplikasyonlu enfeksiyonlarda, normal doza cevap vermeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarında). Renal yetmezlik sırasında uygulanacak dozlar : Böbrek yetmezliği, kreatinin klerensi veya serum kreatinin'e göre saptanan hastalarda uygulanan ilk Ofkozin dozu böbrekleri normal olan hastalardaki gibidir; idame dozlar ise aşağıdaki gibi azaltılmalıdır: Kreatinin Klerensi 50 - 20 ml/dk ise, Serum Kreatinin'i 1.5 - 5 mg/dl İdame Doz 1 - 1/2 tablet/gün olmalı Kreatinin Klerensi < 20 ml/dk ise, Serum Kreatinin'i > 5 mg/dl, İdame Doz 1/2 tablet/gün olmalı İlacın Kullanılışı ve Kullanım Süreleri : Ofkozin aç karnına veya yemek sırasında alınmalıdır. Tedavi süresi mikroplara ve alınan cevaba göre ayarlanır. Diğer antibakteriyel ilaçlarda olduğu gibi,uygulama hastalık semptomları kaybolduktan ve vücut sıcaklığı normale döndükten sonra en az 3 gün dahadevam etmelidir. Akut enfeksiyonlarda genellikle 7-10 gün sürer. Duyarlılığı kanıtlanmış á-hemolitik streptokokların neden olduğu erizipel, pürülan tonsillit gibi enfeksiyonlarda akut romatizma, glomerülonefrit gibi geç komplikasyonları ekarte etmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Komplike olmayan alt idrar yolları enfeksiyonlarında ise 3 günlük bir tedavi yeterlidir. Gonore de tek dozluk tedavi tavsiye edilir. DOZ AŞIMI : Doz aşımı durumunda ilaç derhal kesilmeli; gerekli suportif ve semptomatik tedaviler uygulanmalıdır.


İlaç Fiyatı 11.15 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* KOZOKSIN 200 MG 20 TABLET
* KOZOKSIN 200 MG 10 TABLET
* GİRASİD % 0,3 5 ML KULAK DAMLASI
* MENOFLOKS 200 MG/100ML IV FLAKON
* UROSIN 200MG 10 FİLM TABLET
* DROVID 200 MG 10 FİLM TABLET
* EXOCIN STERIL OFTALMİK SOLUSYONU
* MENOFLOKS 200 MG 10 FİLM TABLET
* OFLOKS 200 MG 10 TABLET
* MENOFLOKS 400 MG 5 FİLM TABLET
* OFLOCIDE 200 MG 10 TABLET
* TARIVID 200 MG 10 TABLET
* OFLOCIDE FORT 400 MG 5 FİLM TABLET
* TARIVID 200 MG 100 ML FLAKON
* TARIVID 400 MG 5 FİLM TABLET
* OFLOCIDE FORT 400 MG 10 FİLM TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder