3 Mayıs 2010 Pazartesi

ogastro 30 mg 14 mik.pellet kapsül

FORMÜLÜ

30 mgGranülKapsül

ENDİKASYONLARI

1) Duodenal ülser, 2) Gastrik ülser, 3) Reflü özofajit'in kısa süreli tedavisinde, 4) Zollinger Ellison Sendromu dahil patalojik hipersekresyon'un uzun süreli tedavisinde, 5) H.pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde

KONTRENDİKASYONLARI

Lansoprazol Mikropellet Kapsülleri lansoprazol veya formüldeki diğer maddelere karşı hassas olan kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Lansoprazol metabolize olduktan sonra başlıca safra yolu ile atılır. Dolayısıyla ilacın farmakokinetik profil, yaşlılara uygulanımında olduğu gibi, orta dereceden şiddetli dereceye kadar hepatik bozukluktan etkilenebilir. Bozuk hepatik fonksiyonlarda, lansoprazol verilirken, mutlaka dikkatli olunmalıdır.
Etki emniyeti belirlenmediğinden, hamilelerde, süt veren annelerde ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılarda tmax ve eaa değerleri gençlerinkinin 2 katıdır. Yaşlı hastalarda, ilk başlangıç dozunun değiştirilmesi gerekmez ama ekstra asit supresyonu gerekmediği taktirde, takip eden dozlar günde 30 mg'ı geçmemelidir. Hepatik bozukluğu olan yaşlı hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır.

YAN ETKİLER

Kısa dönem tedavilerinde lansoprazol tedavisi ile alakalı olabilecek en çok rastlanan adverbs etkiler diyare, başağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyonudur. İyileşmiş erozif özofajit, iyileşmiş gastrik ülser ve iyileşmiş duodenal ülserin 12 aylık idame tedavisi boyunca 15 mg veya 30 mg lansoprazol uygulanan hastaların %2'sinden çoğunda şu adverbs etkilere rastlanmıştır: Bütün vücutta: Abdominal ağrı, başağrısı, flu sendromu, kazaen yaralanma, ağrı, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, enfeksiyon. Sindirim sistemi: Diyare, gastrointestinal anomali, kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk. Kas Kemik Sistemi: Artralji. Anafilaksi dahil kızarıklık, prürit ve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

ETKİLEŞMELER

Lansoprazol sitokrom P450 sistemi ile metabolize olur. Çalışmalar, sağlıklı kişilerde lansoprazolün warfarin, antipirin, indometasin, aspirin, ibuprofen, fenitoin, prednison, aliminyum-magnezyum hidroksid antiasitleri veya diazepam ile etkileşmediğini göstermiştir. Lansoprazol, teofilin ile birlikte uygulandığında, teofilin klirensinde hafif bir artış görülmüştür. Bu etkileşim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyelerinin garantisi için, teofilin seviyelerinin tekrar titrasyonu gerekebilir. Lansoprazolün sukralfat ile beraber verilmesi, absorpsiyonunu geciktirmiş ve lansoprazol biyoyaralanımını %30 düşürmüştür. Dolayısıyla, lansoprazol, sukralfattan en az 30 dk. önce alınmalıdır. Lansoprazol, alüminyum-magnezyum hidroksit antiasid mühtahzarlarından 1 saat sonra uygulandığında, Cmax değerine istatiksel olarak önemli bir etkisi olmamaıştır. Lansoprazol derin ve uzun-süreli bir gastrik-asit sekresyonu inhibisyonuna sebep olduğu için, gastrik pH'ın biyoyaralanımında belirleyici bir etken olduğu ilaçların absorpsiyonunu etkilemesi teorik olarak mümkündür

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Duodenal ülser tedavisi: Yetişkinler için tavsiye edilen oral doz 4 hafta süreyle günde 1 defa sabahları aç karnına 30 mg'dır. Gastrik ülser tedavisi: Yetişkinler için tavsiye edilen oral doz 4 hafta süreyle günde 1 defa sabahları aç karnına 30 mg'dır. Gerekirse 2-4 hafta daha devam edilebilir. Refluks Özofajit tedavis: Yetişkinler için tavsiye edilen doz 4-8 hafta süreyle, günde 1 defa sabahları aç karnına 30 mg'dır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Lansoprazol 30 mg, peptik ve reflü özofajitin idame tedavisinde henüz güvenirliği belirlenmediği için endike edilir. Hipersekresyon durumları: (Zollinger-Ellison Sendromu ZES): Tavsiye edilen başlangıç oral dozu 3-7 gün süreyle sabahları aç karnına 60 mg'dır. Daha sonra, gastrektomi öncesinde olmayan ZES'li hastalarda ve ZES'li olmayan hipersekresyonlu hastalarda 10 mEq / saat'ten daha az bir bazal asit output'u elde etmek için, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki ZES'li hastalarda, tavsiye edilen BAO hedefi 5mEq / saat'tir. Günlük 120 mg veya daha fazla lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 defa uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktan sonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinin tayini için, hasta kontrol altında tutulmalıdır. Duodenal Ülserle İlgili H.pylori Eradikasyonu: Üçlü tedavi rejimi: Aç karnına 12 saatte bir 30 mg lansoprazol, aç veya tok karnına 12 saatte bir 500 mg klaritromisin ve aç veya tok karnına 12 saatte bir 1000 mg amaoksisilin ile birlikte 10 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asid supresyonu gerekebilir. İlk tedavi rejimi: Aç karnına 12 saatte bir 30 mg lansoprazol, aç veya tok karnına 8 saaatte bir 500 mg klaritromisin ile birlikte 14 gün uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asid supresyonu gerekebilir. Hastalar kapsüllerin açılması, çiğnenmemesi veya ezilmesi konusunda uyarılmalıdır. Kapsüller bir bütün olarak yutulmalıdır. Kapsüller bir bütün olarak yutulmalıdır. Ancak kapsül yutma zorluğu olan hastalar ogastro kapsülü açıp; Bir çorba kaşığı elma marmeletının üzerine koyacakları granülleri hemen yutarak alabilirler. Granüller çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Nazogastrik tüp yerleştirilmiş olan hastalarda, ogastro kapsül, açılabilir. ve granüller 40 ml elma suyu ile karıştırıldıktan sonra, nazogastrik tüp yolu ile mideye enjekte edilebilir. Granüllerin verilmesinden sonra, nazogastrik tüp, tüpün temizlenmesi için ilave elma suyu ile yıkanmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder