1 Mayıs 2010 Cumartesi

Octostım 15 mcg 1 ampul

» Antidiüretik


FORMÜLÜ


1 ml ampulde: Desmopressin asetat 15 mcg (13.4 mcg desmopressine eşdeğer) Sodyum klorür 9 mg Enjeksiyonluk su k.m. 1ml HCL k.m.


ENDİKASYONLARI


Tedaviye ya da teşhise yönelik ameliyatlardan önce, uzamış kanama süresinin kısaltılması ve normale döndürülmesi, ya da konjenital ya da ilaca bağlı trombosit disfonksiyonu, üremi, karaciğer sirozu bulunan hastaların ve etiyolojisi bilinmeyan uzamış kanama süreli hastaların kanamalarını kontrol altına almada endikedir. Test dozuna olumlu yanıt veren hafif hemofili A ve von Willebrand hastalığı olan hastaların küçük cerrahi müdahalelerinde kanamanın kontrolü ve proflaksisi. Ender durumlarda-hastalığın orta dereceli şekilleri dahi tedavi edilebilir. Octostim von Willebrand hastalığı tip IIB’li hastalarda kullanılmamalıdır.


KONTRENDİKASYONLARI


Aşağıdaki durumlarda OCTOSTIM kullanılmamalıdır: - Psikolojik polidipsı - Stabil olmayan angina pectoris - Dekompanse kalp yetmezliği - Von Willebrand hastalığı tip IIB


UYARILAR & ÖNLEMLER


Aşırı sıvı yüklenmesini ve hiponatremiyi önlemek için önlem alınmalıdır. Sıvı alımı en aza indirgenmeli ve düzenli olarak vücut ağırlığı ölçülmelidir. Eğer vücut ağırlığında kademeli artış oluyorsa, serum sodyum miktarının 130 mmol/l’nin altına düştüğünde ya da plazma ozmolalititesinin 270 mosm/kg’nin vücut ağılığının altına düştüğünde sıvı alımı derhal azaltılmalı ve hemen OCTOSTIM tedavisi durdurulmalıdır. Trisiklik antideprasanlar, klorpromazin ve karbamazepin gibi antidiüretik hormon salıveren maddeler, aditif antidiüretik etki yaparlar ve su tutulması riskini artırırlar. OCTOSTIM infüzyonu sırasında hastanın kan basıncı sürekli ölçülmelidir. OCTOSTIM, trombositopenide uzamış kanama süresini kısaltmaz. GEBELİK Gebelikte güvenilirliği kesinlik kazanmamıştır. LAKTASYON Emziren anneler üzerinde kontrollü çalışma yoktur.


YAN ETKİLER


Tedavi gören hastaların çok azında, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı olabilir. Sık görülen yan etkiler: ( 1/100’den çok): Yorgunluk, baş ağrısı, kan basıncında geçiçi düşüş ve refleks taşikardi, uygulama sırasında yüzde kızarıklık.Mide ağrısı, bulantı. Ender görülen yan etkiler: (1/1000) baş dönmesi. Su alımı kısıtlanmadan tedavi yapılırsa, vücutta su tutulması ve buna bağlı belirtiler ortaya çıkar: (Serum sodyumda düşüş, kilo artışı, ağır vakalarda konvülsiyonlar.)


ETKİLEŞMELER


Indometasın desmopressine cevabın süresini etkilemez ama cevabı artırabilir


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


İnvazif bir ameliyattan önce kanamanın kontrolü ve proflaksisi: Subkütan yoldan, 0.3 mcg/kg dozda uygulanır ya da, serum fizyolojikte seyreltilerek (50-100 ml), 15-30 dakika içinde intrevenöz infüzyon şeklinde verilir. Eğer olumlu sonuç alınırsa, OCTOSTIM başlangıç dozu 6-12 saat arayla 1-2 defa tekrarlanabilir. Dozun daha fazla tekrar etkinin azalmasıyla sonuçlanır. Hemofili hastalarda VIII:C’nin istenen şekilde yükselmesi, faktör VIII konsantresiyle tedavideki kriterle saplanır. VII:C yoğunluğu düzenli olarak izlenmelidir zira, bazı vakalarda dozun tekrarına bağlı olarak etki azalması olabilir. Eğer OCTOSTIM infüzyonu, plazmada VIII:C yoğunluğunu istenilen düzeye çıkarmazsa, tedavi, faktör VIII konsantresi vererek tamamlanabilir. Hemofilili hastaların tedavisi her hastanın koagulasyon laboratuarı ile işbirliği yaparak yürütülmelidir. Koagulasyon faktörünün ve kanama süresinin tayini OCTOSTIM tedavisinden önce yapılmalıdır. VIII:C ve vWF:Ag plazma düzeyleri, desmopressın uygulandıktan sonra belirgin bir şekilde artar. Bununla birlikte, desmopressinde önce ya da sonra bu faktörlerin plazma yoğunluğu ile kanama süresi arasında bir korelasyon kurmak mümkün olmamıştır. Dolayısıyla, desmopressinin kanama süresi üzerindeki etkisi mümkün olduğu takdirde her hastada ayrı ölçülmelidir. Kanama süresi testleri mümkün olduğu kadar standartlaştırılmalıdır. Kanama süresi zamanı tayini ve koagülasyon faktörleri plazma düzeyleri tayini bir koagülasyon labaratuarı ile işbirliği yaparak belirlenmelidir. DOZ AŞIMI Doz aşımında sıvı retansiyonu ve hiponatremi riski vardır. Hiponatremi tedavisi hastaya göre değişmekle birlikte şunlar yapılabilir: Aseptomatik hiponatremi sıvı alımını kısıtlayarak ve desmopressin tedavisini keserek düzeltilir. Semptomatik vakalarda izotonik ya da hipertonik sodyum klorür infüzyonu ilave edilebilir. Sıvı retansiyonu fazlaysa, (konvülsiyonlar ve şuur kaybı) furosemid tedaviye eklenmelidir.


İlaç Fiyatı 40.27 YTL


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ )


* MINIRIN 4 MCG 10 AMPUL
* MINIRIN 0,1 MG 30 TABLET
* MİNİRİN MELT 120 MCG 30 TABLET
* MINIRIN 0,2 MG 30 TABLET
* MINIRIN 2,5 ML SOLÜSYON
* MINIRIN 0,1 MG 2,5 ML SPREY
* MINIRIN 0,1 MG 30 TABLET
* MINIRIN 4 MCG 10 AMPUL
* MINIRIN 0,2 MG 30 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder