1 Mayıs 2010 Cumartesi

ocubrax 5 ml oft. solüsyon

Diklofenak sodyum 1mg, tobramisin 3 mg/mL


ENDİKASYONLARI


Birnonsteroid antiinflamatuvar ajanın endike olduğu ve kon­kominant bakteriyeloküler enfeksiyonun varlığı veya riskinin yüksek olduğu katarakt cerrahisindegözün ön kamara­sındaki enflamasyo­nun önlenmesinde veya tedavisinde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Bileşimindekimaddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Aktif korneal ülser ile viral keratokonjonktivit rahatsız­lığı olan veasetilsalisilik asit ya da başka pros­ta­glandin inhibitörlerin kullanımınınastım krizi ya da ürtiker ve­ya akut rinite yol açtığı hastalardakullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diğer aminoglikozitantibiyotikler, asetilasetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer nonsteroidal an­ti­enflamatuar ajanlar ile çapraz duyarlılık olasılığı dik­katealınmalıdır. Gebeler, emziren annelerde ve çocuklar için özel bir uyarıya gerekgörülmemiştir. Bu dönemlerdeki olası kullanımı, doktor tarafından değerlendiril­melive belirlenmelidir. Otomobil ve makine kullanımına etkileri gözlenmemiştir.


YAN ETKİLER


Genellikle iyi tolere edilmesine karşın, zaman zamantahriş, yanma, göz yaşarması, yabancı ci­simlere karşı duyarlık, vb. ortayaçıkabilir. Bunların hepsi hafif etkili ve geçicidir, tedavinin kesilmesindensonra kaybolur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Genellikle etkilenen göze(lere) günde 4 kez iki damladamlatılır. Cerrahiden sonra tedaviye 21 gün kadar devam edilebilir. Günlükuygulama sayısı ve tedavinin sü­resi doktorun değerlendirmesine uygun olarakdeğişti­ri­lebilir.İlaç Fiyatı 8.26 YTL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder