18 Ağustos 2010 Çarşamba

panto 40 mg 14 tablet

» Antiülser


Etken Maddesi
Pantoprazol


PANTO 40 MG 14 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her tablette; 40 mg pantoprazole eşdeğer miktarda 45.10 mg pantoprazol sodyum Boyar maddeler: Titanyum dioksit, kinolin sarısı


ENDİKASYONLARI


Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet: - Duodenal ülser, - Gastrik ülser, - Orta ve ileri derecede gastroözofajeal reflü hastalığı ve reflü özofajitde endikedir.


KONTRENDİKASYONLARI


Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet gebelikte, emziren annelerde ve pernisiyöz anemide kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden, tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı uzaklaştırılmalıdır. Uzun süreli mide asidini bloke ettiğinden dolayı olası yan etkileri kontrol yönünden endoskopik ve radyoskopik yöntemlerle mevcut ilaçlarla tedaviye dirençli olduğu saptanan duodenal ülser, gastrik ülser, orta ve ileri derecede reflü özofajitde kullanılır. Çocuklarda pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, pantoprazolün çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur. Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi: B Gebelerde pantoprazol kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmadığından, Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet potansiyel yarar/risk oranının fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Laktasyonda kullanımı: Pantoprazolün anne sütüne geçişi tam olarak bilinmediğinden, emziren kadınlarda potansiyel yararına göre ilaç veya emzirmenin durdurulmasına karar verilmelidir.


YAN ETKİLER


Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet genellikle iyi tolere edilebilen bir ilaçtır. Yan etkilerin insidansı doza bağlı değildir. Pantoprazol tedavisi sırasında nadiren deride kızarıklık, kaşıntı ve döküntü şeklinde allerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, baş dönmesi, diyare, abdominal ağrı, şişkinlik, bulantı, kusma, hiperglisemi, uykusuzluk görülebilir. Daha seyrek olarak rastlanan yan etkiler ise: dispepsi, anksiyete, artralji, asteni, sırt, göğüs ya da boyun ağrısı, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu, konstipasyon, hipertonidir. Ayrıca çok seyrek olarak da karaciğer enzim değerlerinde artış, hiperkolesterolemi ve hiperürisemi bildirilmiştir.


ETKİLEŞMELER


Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet karaciğerdeki sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize edilmesine rağmen, yine bu sistemle metabolize olan sisaprid, teofilin, diazepam, warfarin, fenitoin, metoprolol, nifedipin, karbamazepin veya oral kontraseptiflerle birlikte kullanıldığında, bu ilaçlar için doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir. Pantoprazol antasitlerle birlikte verildiğinde herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Pantoprazol gastrik asit salgılanmasını uzun süre inhibe ettiğinden dolayı, ketokanazol, ampisilin esterleri ve demir tuzları gibi biyoyararlanımı gastrik pH’a bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; Tavsiye edilen günlük doz 40 mg (1 enterik kaplı tablet)’dır. Tabletler bölünmemeli ve çiğnenmemelidir. Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet’in sabah kahvaltısından önce veya kahvaltı sırasında alınması önerilir. Duodenal ülser: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz alınır. Duodenal ülser genellikle 2 hafta içinde iyileşir. Gerekirse iki haftalık bir tedavi daha uygulanabilir. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü ile ilişkili eroziv özofajit: Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet günde 1 defa tek doz verilir. Gastrik ülser ve gastroözofajeal reflü hastalığının tedavisi için genellikle 4 haftalık bir süre gerekir. Tedaviye cevap vermeyen olgularda tedaviye 4 hafta daha devam edilir. Helicobacter pylori eradikasyonu: Helicobacter pylori eradikasyonunda Panto 40 mg Enterik Kaplı Tablet, günde 1 veya 2 defa amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol gibi antimikrobiyallerle kombine olarak kullanılır. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda: Doz ayarı gerekmemektedir. Hepatik sirozlu hastalarda: Hepatik sirozlu hastalarda pantoprazolün metabolizması etkileneceği için, gün aşırı bir tablet alınmalıdır. Bu hastalarda karaciğer enzimlerinde bir yükselme görülürse tedavi kesilmelidir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Akut toksisite belirtileri; hipoaktivite, ataksi ve tremordur. Doz aşımı durumunda, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Pantoprazol büyük oranda proteinlere bağlandığından hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz


İlaç Fiyatı 24.07 TL


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PANTO 40 MG 28 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)* PANTPAS 40 MG 1 FLAKON
* PANDEV 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PROTİNUM 40 MG 14 TABLET
* PROTONEX 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PANTHEC 40 MG 14 ENT.TABLET
* ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PULCET 40 MG 14 E.TABLET
* PANTPAS 40 MG 14 TABLET
* PROTİNUM 40 MG 28 TABLET
* PROTONEX 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* PULCET 40 MG 28 E.TABLET
* PANTHEC 40 MG 28 ENT.TABLET
* PANDEV 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* ULCOREKS 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder