18 Ağustos 2010 Çarşamba

panthec 40 mg 28 entetik tablet

» Antiülser


Etken Maddesi
Pantoprazol


PANTHEC 40 MG 28 ENT.TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Pantoprazole sodium, 40 mg


ENDİKASYONLARI


- Duodenal ülser - Gastrik ülser - Orta ve ileri derecede reflü özofajit


KONTRENDİKASYONLARI


Panthec 40 mg Enterik Tablet veya H. pylori eradikasyonu için kombine tedavide kullanılan ilaçlardaki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Preparat kahvaltıdan bir saat önce veya akşam yemeğinden önce kullanılmalıdır. Gebelerde, süt veren annelerde ve pernisiyöz anemide kullanılmamalıdır.Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebilir.


YAN ETKİLER


Baş ağrısı, diyare, flatulans, abdominal ağrı, döküntü, insomnia, hiperglisemi, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, mide bulantısı ve kusmadır. Bu çalışmalarda, pantoprazolle tedavi edilen hastaların % 1'inden azında rastlanan muhtemel yan etkiler ise anksiyete, eklem ağrısı, asteni, sırt ağrısı, bronşit, göğüs ağrısı, konstipasyon, dispepsi, dispne, grip sendromu, gastrointestinal bozukluk, hiperlipidemi, hipertoni, enfeksiyon, migren, boyun ağrısı, faranjit, rinit, SGPT değerlerinde yükselme, sinüzit, üst solunum sistemi enfeksiyonu ve üriner sistem enfeksiyonu olarak bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Pantoprazol'ün diğer ilaçlar ile olası etkileşimlerini değerlendiren çalışmalarda, teofilin, antipirin, kafein, karbamazepin, diazepam, diklofenak, digoksin, etanol, gliburid, bir oral kontraseptif, metoprolol, nifedipin, fenitoin, warfarin, midazolam, klaritromisin, metronidazol veya amoksisilin ile pantoprazolün birlikte kullanılması durumunda herhangi bir ilaç etkileşimi gözlenmediği için doz ayarlaması gerekmez. Pantoprazol, antasitlerle birlikte verildiğinde de herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Pantoprazol, gastrik asit salgılanmasının uzun süre devam eden inhibisyonundan dolayı, ketokonazol, ampisilin esterleri ve demir tuzları gibi biyoyararlanımı gastrik pH'ya bağlı olan ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


H.pylori eradikasyonu için uygun antibiyotik kombinasyonu ile günde iki defa bir tablet. Kombine tedavi gerekmediği durumlarda; duodenal ülser. Gastrik ülser ve özofageal reflü için, günde bir defa bir tablet. Uygulama: Tedavi süresi 1-2 haftadır. Panthec 40 mg Enterik Tabletler çiğnenmemeli, kırılmamalı 1 saat önce su ile yutulmalıdır. H.pylori kombine tedavisinde uygulanacak olan ikinci 40 mg'lık doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır.


İlaç Fiyatı 49.83 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* PANTHEC 40 MG 14 ENT.TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* PANTPAS 40 MG 1 FLAKON
* PANDEV 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PROTİNUM 40 MG 14 TABLET
* PROTONEX 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PANTO 40 MG 14 TABLET
* ULCOREKS 40 MG 14 ENTERİK KAPLI TABLET
* PULCET 40 MG 14 E.TABLET
* PANTPAS 40 MG 14 TABLET
* PROTİNUM 40 MG 28 TABLET
* PROTONEX 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* PULCET 40 MG 28 E.TABLET
* PANTO 40 MG 28 TABLET
* PANDEV 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* ULCOREKS 40 MG 28 ENTERİK KAPLI TABLET
* PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder