3 Ağustos 2010 Salı

oxilan 350 mg radyoopak madde

» Radyoopak madde


Etken Maddesi
İoksilan


OXILAN 350MGI/ML 100 ML

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


300 Flakon: İoxilan, 623 mg/ml 350 Flakon: İoxilan, 727 mg/ml


ENDİKASYONLARI


İntra-arteriyel yolla; koroner arteriyografi,sol ventrikülografi,viseral anjiografi, aortografi ve periferal arteriografi ile intravenöz yolla; ekskretuvar ürografi ve baş ve vücudun kontrastı artırılmış bilgisayarlı tomografik (CECT) görüntülenmesinde endikedir


KONTRENDİKASYONLARI


Yakınlarda bir kolesistografik maddenin verilmiş olduğu bilinen veya şüphelenilen, hepatik ve safra ile ilgili rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır


UYARILAR & ÖNLEMLER


İntratekal yolla kullanılmamalıdır


YAN ETKİLER


Baş ağrısı,ateş,hipertansiyon,bradikardi, bulantı, kusma,baş dönmesi ve ürtiker


ETKİLEŞMELER


Diğer oral sempatomimetik ajanlarla kombine edilmemelidir. Böyle kombinasyonlarda ciddi kardiyovasküler etkiler ortaya çıkabilir. Ancak bu tavsiye Ventolin tabletin aerosol tipinde adrenerjik uyarıcılarla birlikte temkinli kullanımını engellemez. Bununla beraber böyle birlikte kullanım rutin olarak uygulanmaz. Hastanın durumuna göre karar verilir. Eğer düzenli olarak birlikte uygulama gerekiyorsa, alternatif tedavi düşünülmelidir. Salbutamolün vasküler sistem üzerindeki etkisini artırabileceğinden monoamino oksidaz inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla tedavi edilen hastalarda Ventolin çok dikkatli verilmelidir. Salbutamol propranolol gibi non-selektif betabloker ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Klinik şartlarda her vakaya ve hastaya uygun dozlarda kullanılmalıdır.


İlaç Fiyatı 111.88 TL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OXILAN 300MGI/ML 50 ML
* OXILAN 350MGI/ML 50 ML
* OXILAN 300MGI/ML 100 ML

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder