18 Ağustos 2010 Çarşamba

oxysept 1

» Kontakt Lens Çözeltisi


FORMÜLÜ


Conray2 solüsyonConray1 solüsyon


ENDİKASYONLARI


Normal yumuşak ve yüksek oranda su içeren lenslerde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Bilinen bir kontrendikasyonu tesbit edilmemiştir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Lensler hiçbir zaman protein temizleme işleminden sonra direkt göze uygulanmamalı, daima önce durulanıp sonra dezenfekte edilmelidir. Protein temizleme çözeltisi veya Oxysept-1 katiyen göze temas ettirilmemelidir. Kontaminasyon olmaması için damlatma uçlarına dokunulmamalıdır. Lensler tükürük ile ıslatılmamalı, temizlerken kesinlikle musluk suyu kullanılmamalıdır. Her zaman yeni çözelti kullanıp, kullandıktan sonra hemen dökülmelidir. Lensler 12 saatten fazla Protein temizleme çözeltisinde bırakılmamalıdır. Protein temizleme tabletlerini eritmek için kesinlikle musluk suyu kullanılmamalıdır. Aksi halde lenslerin üzerinde renklenme ve lekelenme meydana gelebilir. İrritasyon (tahriş) halinde lensler, çıkartılıp doktora danışılmalıdır.


YAN ETKİLER


Bilinen bir yan etkisi yoktur.


ETKİLEŞMELER


Yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Günlük bakım: Lensler en az 20 dakika tercihen bütün gece Oxysept -1 içinde tutulur. Daha sonra Oxysept-2 ile nötralize edilir. Kısa bir süre çalkalanır. Haftalık bakım: Protein temizlenmesi yapılacak plastik kaplar işaretlenmiş noktaya kadar Oxysept-2 veya allergan Preserved Saline Solution ile doldurulur ve birer protein temizleme tableti atılır. 2 saati geçmemek şartı ile en az 15 dakika, protein tabletlerinin çözündüğü kaplarda tutulur. Lensler kaplardan alınıp Oxysept-2 ile iyice yıkanır ve normal günlük bakıma geçilir. Kontakt lensler hiçbir zaman Oxysept-1 ile birilikte göze uygulanmamalıdır. Önce Oxysept-2 ile tarif üzerine nötralize edilip ondan sonra uygulanmalı nötralize edilmediği konusunda şüphe varsa tekrar nötralize edilmelidir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* Oxysept-2
* Oxysept One Step

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder