4 Temmuz 2010 Pazar

osteomax 10 mg 28 tablet

» Kemik Kalsiyum Düzenleyicileri


Etken Maddesi
Alendronat Sodyum


OSTEOMAX 10 MG 28 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


ENDİKASYONLARI


Osteomax aşağıdaki hastalıkların tedavisinde endikedir: Postmenopozal kadınlarda gelişen osteoporoz. Osteoporozun önlenmesi. Glukokortikoide bağlı osteoporoz.


KONTRENDİKASYONLARI


Ösofagus darlığı veya akalazia gibi ösofageal boşalmayı geciktiren ösofagus anomalileri. En az 30 dakika ayakta veya dik pozisyonda duramamak. Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık. Hipokalsemi.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Diğer bifosfonatlar gibi Osteomax da üst gastrointestinal mukoza irritasyonuna yol açabilir. Bu yüzden hekim olası bir ösofageal reaksiyonu düşündürebilecek bulgu ve belirtiler açısından dikkatli olmalı ve hastalara disfaji, odinofaji ve retrosternal ağrı halinde ilacı kesip doktora başvurmalarını öğütlemelidir. Östrojen yetersizliği ve aşırı yaşlılık dışındaki osteoporoz nedenleri göz önünde tutulmalıdır. Osteomax tedavisine başlamadan hipokalsemi düzeltilmelidir. Diğer mineral metabolizması bozuklukları da(D vitamini eksikliği gibi) tamamen tedavi edilmelidir. Gebelikte ve laktasyonda kullanım: C kategorisinde yer alır. Gebe ve emziren kadınlarda yapılmış hiçbir çalışma olmadığından potansiyel yarar riskin üzerinde ise alendronat kullanılmalıdır. Çocuklarda kullanım: Çocuklar üzerinde yeterli çalışma mevcut olmadığından çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı: Klinik çalışmalarda Osteomax’ın etkinlik ya da güvenilirlik profillerinin yaşla bağlantılı olarak değişmediği görülmüştür. Böbrek yetmezliğinde kullanım: Yeterli veri olmamasına rağmen böbrek fonksiyonu bozulmuş olan hastalarda alendronat’ın böbrekler yoluyla eliminasyonu azalacaktır. Bu yüzden, renal fonksiyonu bozulmuş hastalarda alendronat’ın kemiklerde daha fazla birikimi söz konusu olabilir. Osteomax kreatin klirensi 35 ml/dakikanın altındaki hastalara önerilmemektedir.(Bkz. Dozaj ve Uygulama)


YAN ETKİLER


Osteomax genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçicidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez. Üst gastrointestinal sistemle ilgili istenmeyen etkiler bulantı, kusma, abdominal ağrı, dispepsi, ösofagus ülseri, disfaji, abdominal distansiyon, asid regurjitasyonu. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Birlikte alındıklarında kalsiyum suplemanları, antiasitler ve diğer bazı oral olarak kullanılan ilaçlar Osteomax’ın emilimini etkileyebilir. Bu yüzden hastalar başka bir oral ilaç almadan önce en az yarım saat beklemelidirler. Klinik çalışmalarda , Alendronat‘ı 10 mg/gün dozunun üzerinde ve aspirin içeren bileşiklerle kullanan hastalarda üst gastrointestinal sisteme ait istenmeyen etkilerin insidansında bir artış görülmüştür.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Postmenopozal osteoporozda önerilen dozaj günde 10 mg’dır. Glukokortikoide bağlı osteoporozda, östrojen tedavisi almayan postmenopozal kadınlar hariç (postmenopozal kadınlarda önerilen doz 10 mg/gün şeklindedir), önerilen günlük doz 5 mg şeklindedir. “DİKKAT! Osteomax günün ilk yiyecek, içecek veya ilacından en az yarım saat önce yalnızca bir bardak dolusu su ile alınmalıdır. Diğer içecekler (maden suyu dahil) yiyecekler ve bazı ilaçlar Osteomax’ın emilimini azaltabilir.(bkz. İlaç etkileşimleri) Mideye geçişi kolaylaştırmak ve böylece potansiyel ösofageal irritasyon etkisini azaltmak için hastalar Osteomax’ı bir bardak dolusu su ile almalı ve de en az 30 dakika boyunca ve günün ilk yiyeceğine kadar yatmamalı veya uzanmamalıdır. Osteomax, yatmadan önce veya sabah yataktan tam kalkmadan önce alınmamalıdır. Bu öğütlere uyulmadığı taktirde ösofagusa ait istenmeyen etkilerin oluşma riski artabilir.(bkz. Uyarılar/ Önlemler)” Eğer diyetle alınım yetersizse hastalar kalsiyum ve D vitamini almalıdırlar (bkz.Uyarılar / Önlemler). Yaşlılar veya hafif orta derecede (kreatin klirensi 35-60 ml/dak) böbrek yetmezliği olan hastalar için doz ayarlanması gerekmez. Osteomax daha ağır böbrek yetmezliği olanlarda (kreatinin klirensi <35 ml/ dak ) yeterli deneyim bulunmadığından önerilmemektedir. DOZ AŞIMI: Doz aşımı durumunda Alendronatı bağlamak için süt veya antiasit verilmelidir. Ösofagus irritasyonu riski nedeniyle hasta kusturulmamalı ve dik durumda tutulmalıdır.İlaç Fiyatı 30.82 TLReçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* OSTEOMAX 70 MG 40 TABLET


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* OSALEN 70 MG 4 TABLET
* BONEMAX 70 MG 4 TABLET
* BONEMAX 10 MG 28 TABLET
* VEGABON 70 MG 4 TABLET
* FOSAMAX 70 MG 4 TABLET
* FOSAMAX 10 MG 28 TABLET
* ANDANTE 70 MG 4 TABLET
* OSALEN 10 MG 28 TABLET
* ANDANTE 10 MG 28 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder