11 Kasım 2010 Perşembe

Proxen [20 Tablet Fort 20 Tablet Blister Supozituar: 10 Supozituar Jel: 50 Gr ]

» Analjezik, Antienflamatuar

FORMÜLÜ

500mgNaproksenFort tablet500mgNaproksenSupozituar250mgNaproksenTablet100mg/gNaproksenJel

ENDİKASYONLARI

Akut gut tedavisinde ve diğer iskelet kas hastalıkları, juvenil artrit dahil romatizmal hastalıklarda analjezik ve antienflamatuar olarak endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Siprofloksasin veya kinolon grubu antimikrobiyallere karşı hipersensitivite öyküsünün bulunduğu hastalarda kullanılması kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Preparat tok karına kullanılmalıdır. Aşırı duyarlı hastalarda aspirin benzeri ilaçlara reaksiyon gösterenlerde, aktif mide veya duodenum ülseri bulunan hastalarda kullanılmaz. Kalp yetmezliği ve böbrek ve karaciğer onksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılır. 17 ketosteroid ve 5-HIAA testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Hidantoin, sulfonamid, sulfonilüre, betablokörler, furosemid ve lityum tuzları gibi ilaçların etkilerini artırır. Probenisid bu preparatın yarılanma ömrünü artırır. Antikoagülanlarla birlikte kullanılmaz.

YAN ETKİLER

Teofilin: Diğer bazı kinolonlarla olduğu gibi siprofloksasinin de teofilin ile birlikte uygulanması; teofilinin serum eliminasyon yarı ömrünü uzatarak, plazma teofilin düzeylerini yükseltir ve hastada teofiline bağlı istenmeyen etkilerin gelişme riskini artırabilir. Birlikte uygulamanın zorunlu olduğu durumlarda teofilinin plazma düzeyleri dikkatle izlenmeli ve buna göre uygun doz ayarlaması yapılmalıdır. Kafein: Siprofloksasin dahil olmak üzere bazı kinolonların kafein metabolizmasını etkiledikleri gösterilmiştir. Sonuçta kafeinin klirensi azalabilir veya serum yarı-ömrü uzayabilir. Fenitoin: Siprofloksasin ile fenitoini birlikte kullanan bazı hastalarda serum fenitoin düzey değişiklikleri (artma veya azalma) bildirilmiştir. Gliburid: Sulfonilüre grubundan bir antidiabetik olan gliburid ile siprofloksasinin birlikte kullanılması nadiren ağır hipoglisemi ile sonuçlanabilir. Siklosporin: Siprofloksasin veya bazı kinolonların siklosporin ile birlikte kullanılması, serum kreatininde geçici yükselmelere neden olabilir. Oral antikoagülanlar: Kinolonların bir oral antikoagülan olan varfarin veya türevlerinin etkilerini artırdıkları bildirilmiştir. Söz konusu ilaçların birlikte kullanılmaları halinde protrombin zamanı veya diğer koagülasyon testleri dikkatle izlenmelidir. Probenesid: Probenesid, siprofloksasinin renal tübüler sekresyonunu engelleyerek serum siprofloksasin düzeyinde artışa neden olur. Diğer: Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antiasitlerle; sukralfat veya demir gibi iki ve üç değerli katyonlarla birlikte uygulanması halinde siprofloksasinin absorpsiyonu etkilenerek serum ve idrarda istenilenden daha düşük siprofloksasin düzeyleri oluşabilmektedir. Benzeri bir etki, çinko içeren multivitaminlerle de oluşabileceğinden, birlikte kullanılmaları önerilmemektedir. Diyetle alınan kalsiyum, siprofloksasin absorpsiyonunu bozmaz.

DOZU & KULLANIM AMAÇLARI


2x250-500mg/gün dozda, yemeklerden sonra kullanılır. Max. günlük doz 1.250g'dır. Akut gut tedavisinde 750mg dozda başlanır ve kontrol altına alana dek her 6 saatte bir 250mg kullanılır. Jel: Günde 2 kez ağrılı bölgeye sürülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder