11 Kasım 2010 Perşembe

Proviron 25 mg 20 tablet

» Hormon Tedavisi


Etken Maddesi
Mesterolon


PROVIRON 25 MG 20 TABLET
Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Bir tablet Proviron, 25 mg Mesterolon içerir. Yardımcı maddeler Metil paraben Propil paraben


ENDİKASYONLARI


· Orta ve ileri yaştaki androgen eksikliğine bağlı şikayetler
İşgücünde azalma, kolay yorulma, bellek zayıflığı, konsantrasyon gücünün gerilemesi, libido ve potens bozuklukları, sinirlilik, uyku bozuklukları, depresif durumlar ve genel vejetatif şikayetler, sıklıkla androgen eksikliğine bağlıdır. Bu tür şikayetler Proviron uygulandığında ya tamamen ortadan kalkar ya da azalır.
· Potens bozuklukları
Androgen eksikliğine bağlı potens bozuklukları Proviron'la düzelir. Diğer nedenler, tek başına ya da ek olarak bir rol oynuyorlarsa, Proviron, diğer tedavi yöntemlerinin desteklenmesi için verilebilir.
Hipogonadizm
Androgenlere bağımlı organların büyüme, gelişme ve fonksiyonları, Proviron'la uyarılır. Proviron, puberteden önce androgen yetersizliği sonucu geri kalan sekunder cinsel belirtilerin oluşumunu destekler.
Puberteden sonra gonad fonksiyonlarının durması sonucu ortaya çıkan eksiklik belirtileri Proviron'la tedavi edilir.
· Sterilite
Oligozoospermi ve Leydig hücresi yetmezliği, sterilitenin nedenleri olabilirler. Proviron'la sperm sayısı ve kalitesi, aynı zamanda sperma plasmasındaki fruktoz konsantrasyonu iyileşir ya da tamamen normalleşir ve böylece, döllenme şansı artar.


KONTRENDİKASYONLARI


Prostat karsinomu, mevcut veya geçirilmiş karaciğer tümörleri. Aktif ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Androgenler, sağlıklı kişilerde kas yapımını arttırmak veya bedensel işgücünü arttırmak amacıyla uygulanmamalıdır.
Proviron sadece erkek hastalar için uygundur.
Proviron uygulanması esnasında düzenli prostat muayeneleri önerilir.
.: Forum Evren.NeT http://www.frmevren.net/m-n-o-p-harfi-ilaclari/84281-proviron-25-mg-20-tablet.html
Proviron'un içerdiğine benzer hormonal maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, ileri derecede nadir olgularda da ciddi intraabdominal kanamalara sebep olabilecek karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Şiddetli üst batın ağrısı, karaciğer büyüklüğü veya batın içi kanama belirtileri söz konusu olduğunda, bir karaciğer tümörü ayırıcı tanıda göz önüne alınmalıdır.


YAN ETKİLER


Nadir olarak, sık ve uzun süreli ereksiyonlar görüldüğünde doz azaltılmalı veya tedavi sonlandırılmalıdır


ETKİLEŞİMLER


Probenasid'in asiklovir'in yarı ömrü ve plazma konsantrasyon eğrisi altında kalan alanı arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca böbrek fizyolojisini etkileyen diğer ilaçlarında asiklovirin farmakokinetiğini etkileyebileceği göz önüne alınmalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Tabletler çiğnenmeden ve bir miktar sıvı ile alınmalıdır.
Hekim tarafından başka türlü önerilmemişse, aşağıdaki dozlar yeterlidir:
· Orta ve ileri yaştaki androgen eksikliğine bağlı şikayetler ve potens bozuklukları
Tedavi başlangıcında, günde 3 defa 1 tablet Proviron. Arzu edilen iyileşme sağlandıktan sonra doz azaltılabilir.
Tedaviye günde 1-2 defa 1 tablet Proviron ile devam edilir. Şikayet veya rahatsızlığın tür ve şiddetine bağlı olarak, hastanın kişisel gereksinimi gözönünde tutularak doz ayarlanır. En az birkaç ay süren sürekli tedavi tavsiye edilir.
· Hipogonadizmde sürekli bir tedavi gereklidir.
Sekunder cinsiyet özelliklerinin oluşması için günde 3 defa 1 - 2 tablet Proviron, aylar boyunca verilir. İdame dozu genellikle günde 2 - 3 defa 1 tablettir.
· Sterilitede, sperm sayısının ve kalitesinin iyileştirilmesinde.
Bir spermiogenez siklusu boyunca, yani takriben 90 gün, günde 2 - 3 defa 1 tablet Proviron. Kürler birkaç haftalık aradan sonra tekrarlanmalıdır.
Postpubertal Leydig hücre yetmezliğinde ejakülattaki fruktoz konsantrasyonunu artırmak amacıyla :
Birkaç ay boyunca günde 2 defa 1 tablet Proviron uygulanır. Doz aşımı İlacın bir kez verilmesiyle yapılan akut toksisite çalışmaları Proviron’un non-toksik olarak sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Tedavi için gereken dozun, uygunsuz olarak bir çok defa alınmasını takiben bile herhangi bir toksisite riski beklenmemektedir.İlaç Fiyatı 11.24 TLReçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder