11 Kasım 2010 Perşembe

Prostıgmıne 6 ampul

» Antikolinesteraz


FORMÜLÜ


0.5mgNeostigmin metilsulfatAmpul 1


ENDİKASYONLARI


Myastenia gravisde ve atonik kabızlıkta endikedir


KONTRENDİKASYOLARI


Epilepsi, bronşiyal astım, bradikardi, vagotomi, hipertroidizm, kardiyak aritmi, peptik ülser ve hipotansiyonda kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Süksinilkolin veya dekametonyum etkisini değiştirir. Neomisin, streptomisin, kanamisin, antiaritmik ajanlar, lokal ve bazı genel anestezikler ile noromüsküler transmisyona etkili preparatlarla kullanımlarda dikkatli olunmalıdır.


YAN ETKİLER


Hipersekreksiyon, anoreksi, bulantı, kusma, abdominal kramplar ve diyare gibi yan etkiler görülebilir.


ETKİLEŞİMLER


Mide asiditesinin azalmasına bağlı olarak bazı ilaçların emilimi değişebilir. Omeprazol tedavisi sırasında, ketokonazolün emiliminin azalması beklenebilir. Yemeklerle ya da antasitlerle birlikte alınması durumunda etkileşim görülmemiştir. Omeprazol, karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) sistemi ile metabolize edildiğinden, diazepam, varfarin (R-varfarin) ve fenitoinin atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir, doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte, günde 20 mg omeprazol tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir. Aynı şekilde, düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisi, pıhtılaşma zamanını etkilemez. Birlikte alındıklarında, klaritromisinin ve omeprazolün plazma konsantrasyonları yükselir. Yapılan etkileşim araştırmalarında, düzenli kullanılan 20-40 mg omeprazolün, CYP1A2 (kafein, fenasetin, teofilin), CYP2C9 (S-varfarin), CYP2D6 (metoprolol, propranolol), CYP2E1 (etanol), CYP3A (siklosporin, lidokain, kinidin, östradiol) gibi diğer CYP izoformları ile metabolik etkileşiminin bulunmadığı görülmüştür.DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Erişkinlerde günde 1/2-1 ve çocuklarda 1/4-1/2 ampul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder