7 Ekim 2010 Perşembe

phenobarbitalum 20 tablet

» Antikonvülzan, Sedatif, Hipnotik

FORMÜLÜ

100mgFenobarbitalTablet

ENDİKASYONLARI

Absens tutank dışında bütün epilepsilerde ve status epileptikusda endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI

Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğunda ve ağır miyokard hastalıklarda kontrendikedir.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Bağımlılık yapar. Hipnotik, aneljezik, kumarin türevi, antikoagülan, MAO inhibitörleri, griseofulvin, antasit, kortizon, reserpin ve alkolle birlikte kullanılmaz. Oluşabilecek uyku halinden dolayı motorlu araç vb. kullananlarla yüksek yerlerde çalışanlar uyarılmalıdır. Gebeliğin ilk trimesterinde ve özelikle 20. ve 40. günlerinde kullanılmaz.


YAN ETKİLER

Rebound uykusuzluk, deri döküntüsü, anjionörotik ödem, solunum depresyonu ve miyalji gibi yan etkiler görülebilir.

ETKİLEŞMELER

Karbamazepin, folik asit, haloperidol, fenotiyazin, loksapin, maprotilin, MAO inhibitörleri, pimozid, trisiklik antidepresan, tiyoksantenler ve nomifensin ile birlikte kullanılmamalıdır

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

erişkinlerde 100-400mg/gün, çocuklarda 20-150mg/gün dozda kullanılır. Max. bir defalık doz 400mg ve max. bir günlük doz 800mg'dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder