5 Ekim 2010 Salı

petimid 250 mg 50 kapsül

» Antiepileptik


Etken Maddesi
Etosüksimid


PETIMID 250 MG 50 KAPSUL

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir kapsülde; Aktif madde; Etosüksimid... 250 mg Boyar madde olarak eritrosin ve demir ihtiva eder.


ENDİKASYONLARI


Petitmal epilepside ve absenstutarıklarda endikedir. Ayrıca diğer epileptiklerle birlikte de kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARIPetimid kapsül süksinimidlere aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Tedavi sırasında sık sık idrar ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Hamilelerde ve emzikli kadınlardaki etkileri bilinmemektedir.
Etosüksimidin hayvanlarda karaciğerde morfolojik ve fonksiyonel değişikliklere yol açtığı bildirilmiştir. İnsanlarda ise bazı anormal karaciğer ve böbrek fonksiyonları rapor edilmiştir.
Diğer antikonvülsanlarla tedavi edilmekte olan hastalarda etosüksimid tedavisine geçilirken önceki ilaçlar kademeli olarak kesilmeli ve yerine etosüksimid tedavisi ikame edilmelidir.


YAN ETKİLER


Sersemlik, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, kusma ve anemi gibi yan etkiler görülebilir.
- Gastrointesitinal sistem: Anoreksi, bulantı, kusma, kramp, kilo kaybı ve ishal - Hemopoetik sistem: Lökopeni, agranüsitoz, pansitopeni, aplastik anemi ve eozinofili
- Sinir sistemi:Baş ağrısı, sinirlilik, ataletsizlik, libido artması, irritabilite, uykusuzluk
- Cilt tabakaları Dermayolojik bazı rahatsızlıklar gözlenmiştir.


ETKİLEŞMELER


Karbamazepin, folik asit, haloperidol, fenotiyazin, loksapin, maprotilin, MAO inhibitörleri, pimozid, trisiklik antidepresan, tiyoksantenler ve nomifensin ile birlikte kullanılmamalıdır.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


6 yaşından küçük çocuklarda 1 kapsül 6 yaşından büyük çocuklarda 2 kapsül dozda başlanır. Daha sonra her 5 günde bir, 1 kapsül arttırılarak günde 2x2-3 kapsüle ulaşılır.


İlaç Fiyatı 10.59 TL


Reçeteli Verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder