19 Mart 2010 Cuma

napren-s 275 mg 20 tablet

** BU İLAÇ UZUN SÜREDİR İLAÇ PAZARINDA BULUNMAMAKTADIR **


» Analjezik, Antienflamatuar


Etken Maddesi
Naproksen Sodyum


NAPREN-S 275 MG 20 TABLET

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


ENDİKASYONLARI


Naproksen sodyum her tablette; 275 mg her fort tablette 550 mg Boyar Madde:Titanyum dioksit, İndigo karmin, Kinolin sarısı. Bir tablet yaklaşık 25 mg sodyum iyonu içerir.


ENDİKASYONLARI


Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyataljide analjezik olarak, Romatizmal Hastalıklarda: Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit, psöriyatik artritte antienflamatuar ve analjezik olarak, İskelet-Kas Sistemi Hastalıklarında: Eklem dışı romatizmalardan bursit, tendinit, tendosinovit, siyatik ve fibromiyozitte analjezik olarak , Cerrahi ve Travmatolojide: Burkulma ve gerilmede, post-operatif analjezik olarak, Enfeksiyon Hastalıklarında: Spesifik tedaviye ek olarak antipiretik, analjezik amaçla, Jinekolojide: Dismenorede analjezik olarak, Ayrıca: Bazı ağrılar (diş çekimi, ağız içi ameliyatları), akut gut, migren ve kulak, burun, boğaz ağrılarında analjezik olarak kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Napren-S, Naproksen Sodyuma aşırı duyarlı olanlarda, -Diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara karşı allerjisi olanlarda (çapraz allerji olasılığı nedeniyle), -Mide duodenum ülseri olanlarda , -İleri derecede hepatosellüler harabiyeti olan ve böbrek yetmezliği görülen hastalarda kullanılmamalıdır.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Naproksen içeren preparatlarla birlikte aynı zamanda kullanılmamalıdır. Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın takip altında verilmelidir. İleri yaştaki hastalarda ihtiyatla kullanılarak elde edilen bulgulara göre doz azaltılabilir. Yaşlılarda yüksek doz uygulandığında, serbest naproksen iyonunun plazma konsantrasyonu (total plazma konsantrasyonu sabit kalmasına rağmen) iki katına çıkabilir. Yine yaşlı hastalarda böbrek eliminasyonu azaldığından doz azaltılmalıdır. Kalp fonksiyon bozukluğu, kalp yetmezliği, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve sodyum kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. (Bir tablet yaklaşık 25 mg=1mEq sodyum içerir.) Gebelikte Kullanımı: -Muhtemel bir teratojen riskini tamamen ortadan kaldırmak için, gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. -Hamileliğin son üç ayında doğumu geciktirebilir ve fetüs kardiyovasküler sistemini etkileyebileceği için kullanılmamalıdır. Emziren Annelerde Kullanımı: Naproksen sodyum, plazma konsantrasyonunun %1’i oranında anne sütüne geçer. Prostaglandin sentezini inhibe eden ilaçların yeni doğanda istenmeyen etkileri nedeniyle, emziren annelerde kullanılmamalıdır. Çocuklarda Kullanımı: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda, 12 saat ara ile kullanılabilir.


YAN ETKİLER


Daha sık olarak bulantı ve kusma, konstipasyon, mide yanması, karın ağrısı şeklinde gastrointestinal yan etkiler görülebilir. Daha seyrek ve hafif olmakla beraber hafif periferal ödem, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler görülebilir. Çok daha seyrek olarak, % 1’den daha düşük insidansta alopesi, hematüri, gastrointestinal kanama veya perforasyon, granülositopeni, trombositopeni, aplastik anemi, alerjik deri reaksiyonları, uyku hali, vertigo, işitme bozukluğu görülebilir.


ETKİLEŞMELER


Napren-S, oral antikoagülanlar ve heparinle alındığında bu ilaçların antikoagülan etkisini arttıracağından birlikte alınması tavsiye edilmemektedir. Hidantoin, sülfonamid veya sülfonilüreler gibi yüksek oranda proteinlere bağlanan ilaçları alan kişilerde, Napren-S bu ilaçların proteinlere bağlanmasını azaltarak etkilerini artırabilir. Böyle durumlarda gerekirse yeniden doz ayarlaması yapılmalıdır. Napren-S, metotreksat’la verildiğinde metotreksatın tübüler sekresyonu azalacağından metotreksatın hematolojik toksisitesi artar. Napren-S, diüretiklerin ve beta blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir; lityumla alındığında renal lityum klerensini inhibe ederek, plazma lityum konsantrasyonunu arttırabilir. Napren-S tedavisine, sürrenal fonksiyon testlerinden 48 saat önce geçici olarak ara verilmelidir. İdrardaki 17-ketosteroid ve 5-hipoksi indolasetik asit (5-HIAA), test sonuçlarını etkileyebilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Hafif ve orta derecede ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit tedavisinde; başlangıç dozu olarak 2 adet 275 mg’dır. Bu dozu takiben her 6-8 saatte bir 275 mg’lık tablet şeklindedir.Günlük toplam doz 1375 mg’ı geçmemelidir.Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilitte, başlangıç dozu 2 tane 275 mg’lık tablet veya bir adet sabah, 2 adet akşam 275 mg’lık tablet şeklindedir.Uzun süreli tedavide bu doz klinik yanıta göre azaltılıp, artırılabilir; günlük dozda 1100 mg’ın üzerine çıkılmamalıdır. Artritte semptomatik iyileşme genelde iki hafta içinde başlar.İki hafta içinde iyileşme görülmediği takdirde, tedaviye iki hafta daha devam edilmelidir. Akut gut tedavisinde tavsiye edilen başlangıç dozu 3 adet 275 mg’lık tablet, bunu takiben atak geçinceye kadar her 8 saatte bir 275 mg’lık tablet şeklindedir.


AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ


Belirgin bir doz aşımında baş dönmesi, hazımsızlık, mide yanması, bulantı ve kusma görülür.Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.Naproksen yüksek ölçüde proteine bağlandığından hemodiyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz.


Reçeteli Verilir.


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


FEMİDOLOR FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
FEMİDOLOR 275 MG 10 FİLM TABLET
FEMİDOLOR FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
KAPNAX 275 MG 10 TABLET
SYNDOL 275 MG 10 TABLET
APROMED 275 MG 10 TABLET
SYNAX 275 MG 10 FILM TABLET
ATREN 275 MG 10 TABLET
APRALJIN 275 MG 10 FILM TABLET
KAROKSEN 275 MG 10 TABLET
APROWELL 275 MG 10 TABLET
APRANAX 275 MG 10 TABLET
APROL 275 MG 10 TABLET
RELOKAP FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
APROMED FORT 550 MG 10 FİLM
SODINAX 275 MG 10 TABLET
SYNAX FORTE 550 MG 10 FILM TABLET
SYNDOL 550 MG 10 TABLET
SYNDOL 275 MG 20 TABLET
APRALJİN FORTE 550 MG 10 FILM
ARMANAKS FORT 550 MG 10 TABLET
KAROKSEN FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS 275 MG 10 FİLM TABLET
KAPNAX 275 MG 20 TABLET
KAPNAX FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS FORT 550 MG 10 FİLM TABLET
RUMAZOLIDIN 250 MG 20 DRAJE
APROWELL FORTE 550 MG 10 TABLET
APROMED 275 MG 20 TABLET
SYNAX 275 MG 20 FILM TABLET
ATREN 275 MG 20 TABLET
KAROKSEN 275 MG 20 TABLET
ATREN FORT 550 MG 10 TABLET
NAPRODEV JEL % 10 50 GR JEL
APROWELL 275 MG 20 TABLET
APROL 550 MG 10 TABLET
APROL 275 MG 20 TABLET
APRALJİN 275 MG 20 FILM TABLET
NAPONAL % 10 50 GR JEL
RUMAZOLIDIN 0,1 GR 50 GR JEL
APRAXİN 550 MG 10 TABLET
APRANAX FORTE 550 MG 10 TABLET
APRANAX 275 MG 20 TABLET
KAPNAX 100/1 MG/GR 50 GR JEl
SODINAX 275 MG 20 TABLET
SODINAX FORT 550 MG 10 TABLET
INAPROL 50 GR JEL Bilim
RELOKAP 275 MG 20 FİLM TABLET
A-NOX FORT 550 MG 10 TABLET
OPRAKS 275 MG 20 FİLM TABLET
BONMIN 500 MG 20 TABLET
APROMED FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
NAPROTAB 500 MG 20 TABLET
NAPONAL 250 MG 30 TABLET
NAPREN 250 MG 30 TABLET
KAPNAX 550 MG 10 TABLET
SYNDOL 550 MG 20 TABLET
RUMAZOLIDIN FORT 500 MG 20 DRAJE
ARMANAKS FORT 550 MG 20 TABLET
ROMAKSEN FORTE 500 MG 20 TABLET
NAPONAL 500 MG 20 FORT TABLET
INAPROL FORT 500 MG 20 TABLET
SYNAX FORTE 550 MG 20 FILM TABLET
APRAXİN 550 MG 20 TABLET
KAROKSEN FORT 550 MG 20 TABLET
ATREN FORT 550 MG 20 TABLET
OPRAKS FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
ALEVE 220 MG 20 FİLM TABLET
APROWELL FORTE 550 MG 20 TABLET
APRANAX FORTE 550 MG 20 TABLET
APROL 550 MG 20 TABLET
RELOKAP FORT 550 MG 20 FİLM TABLET
APRALJİN FORTE 550 MG 20 FILM TABLET
NAPROSYN CR 750 MG 10 TABLET
SODINAX FORT 550 MG 20 TABLET
ALEVE 220 MG 30 FİLM TABLET
A-NOX FORT 550 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder