19 Mart 2010 Cuma

nadyak 15 mg 28 tablet

Nadyak 10mg . 15mg KapsülETKİN MADDE


Sibutramin Hidroklorür Monohidrat
ENDİKASYONLARI


Nadyak (sibutramin), vücut kitle indeksi (VK-) 30 kg/m2 veya üzerinde olup beslenme kaynaklI


obezite hastaları
olanlarda ve VK- 27 kg/m2 veya üzerinde olup obeziteye bağlı diğer risk
faktörlerini taşıyan hastalarda diyetin yanında destekleyici tedavi olarak endikedir.KULLANIM ŞEKLİ & DOZUDoktor tarafı
ndan başka şekilde önerilmediği takdirde;
Nadyak 10 mg/15 mg ile tedavinin obezite tedavisi konusunda deneyimli bir hekim tarafından
başlatılmasıönerilir. Bu ajanla tedaviye başlamadan önce obezitenin sekonder nedenlerden
kaynaklanmadığından emin olunmalıdır. Obezite kontrolüne uygun bir yaklaşım diyetektik,
medikal ve psikoterapötik yöntemleri içermelidir.


Yetiş
kinler:
Başlangıç dozu, günde bir defa sabahlarıbütün olarak alınan bir adet Nadyak 10
mg.dır. Aç veya tok karnına alınabilir.
Nadyak 10 mg.a yeterli cevap vermeyen hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg.ın altında kilo
kaybı), Nadyak 10 mg.ın iyi tolere edilmesi halinde, doz günde bir defa Nadyak 15 mg.a
yükseltilebilir.
Nadyak 15 mg.a yeterli cevap alınamayan hastalarda (4 haftalık tedavide 2 kg.ın altında kilo
kaybı) tedaviye son verilmelidir.


Yaş
lıhastalar:
Sibutraminin etkinliği ve tolerabilitesi az sayıda yaşlıhastada araştırılmalıdır, bu
nedenle dozlama önerileri değişmemekle birlikte sibutramin yaşlıhastalara (65 yaşüzeri)
uygulanırken dikkatli olunmalıdır.


Çocuklar:
Çocuklarda kullanımıile ilgili bilgilerin sınırlı olmasınedeniyle 18 yaşın altındaki
çocuklarda kullanılmasıönerilmez.


Tedavi süresi:
Tedaviye ilk üç ay içinde tedavi öncesi kilosunun % 5 ya da daha fazlasını


kaybederek baş
arılıyanıt vermişolan hastalarda, tedavi bir yıla kadar sürdürülebilir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder