19 Mart 2010 Cuma

nac 600 mg 10 eferv. tablet

» Mukolitik


Etken Maddesi
Asetil sistein


NAC 600 MG 10 EFERVESAN TABLET

İthal, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Acetylcysteine, 200-600 mg


ENDİKASYONLARI


Soğuk algınlığı ve üşüme sonucu oluşan balgamın atılması, azaltılması, espektorasyonun kolaylaştırılması gereken durumlar, bronkopulmoner hastalıklar ve bronşiyal sekreksiyon bozukluklarının tedavisinde.


KONTRENDİKASYONLARI


Hasta sinüs sendromu, şiddetli aritmi, bradikardi, şiddetli renal yetmezlik ve anjiyonörotik ödemde.


UYARILAR & ÖNLEMLER


Mide ve barsak ülseri varlığında irritasyona neden olabilir. Uygulama sonrası bronşiyal sekreksiyonda artış olabileceğinden öksürük refleksi/öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.2 yaşından altındaki çocuklarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik kategorisi B'dir. Gebelerde olası yarar/zarar oranı dikkate alınmalıdır.


YAN ETKİLER


Baş dönmesi,ateş, dispepsi, kusma,bulantı, diyare, stomatit ve allerjik reaksiyonlar gibi.


ETKİLEŞMELER


Antitüssiflerle birlikte kullanıldığında öksürük refleksinin durması ile tıkanma tablosu oluşabilir. Tetrasiklinlerle 2 saat aralıklı kullanılmalıdır. Nitrogliserinle aynı anda kullanılması trombosit agregasyonunu durdurabilir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Günlük doz 0-2 yaş arası çocuklarda 1x100 mg; 2-6 yaş arası çocuklarda 2-3x100 mg; 6-14 yaş arası çocuklarda 2x200 mg ve erişkinlerde 1x600 mg veya 3x200 mg'dır.


Reçeteli Verilir


PİYASADA MEVCUT DİĞERFARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ VE İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ


MUCONEX GRANÜL 100 ML
ASIST % 4 100 ML GRANUL
ACT 100 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 30 POŞET 4 MENTOPİN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET
EXTAL 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET
MUCONEX GRANÜL 150 ML 60 GR GRANÜL
ASIST 60 GR 150 ML
OXXA 40 MG 150 ML ŞURUP
OXXA 200 MG 30 KAPSÜL
ASIST 200 MG 30 KAPSUL
ASIST %10 3 ML 300 MG 5 AMPUL
ACT 300MG/3ML (%10) SOLÜSYON İÇEREN 5 AMPUL
ACT 200 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 30 POŞET


ACETYLCYSTEİN 600 TROM 10 EFERVESAN TABLET
MUCONEX 600 MG 10 EFERVESAN TABLET
ASIST 200 MG 30 SAŞE
ACT 100 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 60 POŞET


ACT 200 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 60
ACT 300MG/3ML (%10) SOLÜSYON İÇEREN 10 AMPUL


ASIST %10 3 ML 300 MG 10 AMPUL
MENTOPİN 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET
MUCONEX 600 MG 20 EFERVESAN TABLET
ACETYLCYSTEİN 600 TROM 20 EFERVESAN TABLET
EXTAL 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET
ASİST PLUS 600 MG TOZ İÇEREN 30 SAŞE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder