19 Mart 2010 Cuma

Naaxia göz damlası

Ambalaj: 5 mL’lik dam­la­lık­lı şişe


ENDİKASYONLARI


Akut ve kro­nikaler­jik kon­junk­ti­vit­le ke­ra­to­kon­junk­ti­vit­te en­di­ke­dir.


KONTRENDİKASYONLARI


Aşı­rı du­yar­lı­lar­da kont­ren­di­ke­dir


UYARILAR & ÖNLEMLER


Ge­be­li­ğin ilk üç ayın­da mec­burka­lın­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.Em­­zir­me sı­ra­sın­da ve­ril­me­si öne­ril­mez.


YAN ETKİLER


Uy­gu­la­ma­dan son­ra kı­sa bir sü­reha­fif yan­ma his­se­di­le­bi­lir.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Bü­yük­ler­de ve ço­cuk­lar­da kon­junk­ti­va ke­se­si­negün­de 4 kez 1 dam­la uy­gu­la­nır. Semp­tom­lar or­ta­dan kalk­tık­tan son­rabir sü­re da­ha uy­gu­la­ma­ya de­vam edil­me­li­dir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder