3 Mart 2010 Çarşamba

miyadren retard 100 mg 30 tablet

Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler » Antienflamatuar, Analjezik

İlaç Etken Maddesi
Diklofenak Sodyum

MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET, Yerli, Beşeri bir ilaçdır.Reçete İle Verilir.

FORMÜLÜ :
Miyadren Retard 100 mg Film Tablet; her bir film tablette, 100 mg diklofenak sodyum ve yardımcı madde olarak; şeker, setil alkol, titanyum dioksit ve kırmızı demir oksit içerir.

ENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanıldığı Durumlar, Hastalıklar ) :
Miyadren Retard 100 mg Film Tablet; romatoid artrit, osteoartrit (estoartroz), ankilozan spondilit gibi inflamatuar ve dejeneratif eklem hastalıkları; tendinit, tenosinovit gibi eklem dışı romatizmal hastalıklar veya travma sonrası inflamasyon durumları ile çeşitli ağrılı durumlar ve dismenore tedavisinde endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI ( İlacın Kullanılmaması Gereken Durumlar ) :
Miyadren, içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Diklofenak; aspirin veya diğer NSAI ilaçlarla astım, ürtiker ya da benzeri şekilde alerjik reaksiyonlar görülmüş hastalara verilmemelidir. Bu gibi hastalarda nadiren ağır, fatal olabilecek anafilaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Gastrointestinal Etkiler: Dispepsi gibi genellikle tedavinin başlangıcında gelişen üst gastrointestinal sisteme ait basit sorunlar sık olarak görülebilir. Uzun süre NSAI ilaç kullanan hastalarda daha önce herhangi bir gastrointestinal semptom olmasa da ülserasyon ve kanama gelişebileceği dikkate alınmalıdır. Yaşlı ve genel durumu bozuk hastalarda etkili olabilecek en düşük diklofenak dozu uygulanmalıdır. Hepatik Etkileri: Diklofenak tedavisi esnasında diğer NSAI ilaçlarla olduğu gibi karaciğer enzimlerinin bir veya birkaçında yükselmeler görülebilir. Transaminazlardaki yükselmeler tedavinin kesilmesi ile geriye döner. Diklofenak ile uzun süre tedavi gören hastalarda herhangi bir ön belirti görülmeksizin hepatotoksisite gelişebileceğinden, periyodik olarak transaminaz ölçümleri yapılmalıdır. Alerjik Reaksiyonlar: Diklofenak ile diğer NSAI ilaçlarla olduğu gibi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Anafilaksi nadirdir. Sıvı Retansiyonu ve Ödem: Diklofenak kullanan bazı hastalarda sıvı retansiyonu ve ödem görülebilir. Bu nedenle diğer NSAI ilaçlarda olduğu gibi kardiyak dekompansasyon öyküsü, hipertansiyon veya sıvı retansiyonun diğer predispozan koşullarının sözkonusu olduğu hastalarda dikkatli olunmalıdır. Renal Etkileri: NSAI ilaçların uzun süre kullanılması ile renal toksisite oluşma riski nedeniyle böbrek fonksiyon bozukluğu, kalp yetmezliği, karaciğer disfonksiyonu olanlar ile diüretik kullanan ve yaşlı hastalarda dikkatli olunmalıdır. NSAE ilacın kesilmesini takiben tedavi öncesi duruma geri dönülür. Porfiria: Hepatik porfirialı hastalar diklofenak kullanmaktan kaçınmalıdırlar. Hamilelikte Kullanımı: Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollu çalışmalar yoktur. Diklofenak hamilelikte ancak, eğer anneye olan yararı, fetus üzerine olası risklerini göze aldırabilecek denli büyük ise kullanılmalıdır. Prostaglandin inhibitörü ilaçların fetusun kardiyovasküler sistemi üzerine bilinen etkileri (duktus arteriozusun kapanması) nedeniyle diklofenak sodyumu hamileliğin son dönemlerinde kullanmaktan kaçınılmalıdır. Emziren Annelerde Kullanımı: Diklofenak mutad dozlarda (150 mg/gün) anne sütüne geçer. Anne sütüne geçen diğer ilaçlarda olduğu gibi diklofenak'ın emziren annelerde kullanımı önerilmemektedir. Pediatrik Kullanımı: Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Diklofenak genel olarak iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler gastrointestinal sisteme ait semptomlardır. Hafif gastrointestinal reaksiyonlar tedavinin başlangıcında ortaya çıkar ve tedavinin devamı ile kaybolurlar. Gastrointestinal semptomları, başağrısı ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemine ait yan etkiler izler. Diklofenak sodyum tedavisinin ilk iki ayında SGPT (ALT) veya SGOT (AST) düzeylerinde anlamlı yükselmeler (normal değerlerin üst sınırının 3 katını aşan) bildirilmiştir. Belirgin yükselmeler (normal değerlerin üst sınırının 8 katını aşan), 2-6 ay tedavi gören hastaların yaklaşık %1'inde gözlenmiştir. Diklofenak sodyum ile tedavi edilen hastalarda seyrek olarak görülen diğer yan etkiler şunlardır: Karın ağrısı, abdominal kramplar, şişkinlik, diyare, hazımsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, peptik ülser, kanama, perforasyon, melena, ağızda kuruluk, aftöz stomatit, iştah değişiklikleri, tat bozuklukları, uykusuzluk, irritabilite, bulanık görme, diplopi, kulak çınlaması, kaşıntı, deri döküntüleri, sıvı retansiyonu, anafilaksi.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER :
Aspirin: Diklofenak aspirini bağlanma yerlerinden ayırır, plazma konsantrasyonlarını, zirve plazma düzeylerini ve EAA (eğri altındaki alan) değerlerini düşürür. Bu nedenle aspirin ile eşzamanlı kullanımı önerilmez. Antikoagülanlar: Yapılan çalışmalarda diklofenak sodyumun varfarin tipi antikoagülanlarla etkileşimi gösterilmemiştir, ancak diğer NSAE ilaçlarla bu tip etkileşimler bildirildiğinden dikkatli olunmalıdır. Digoksin, Metotreksat, Siklosporin: Diklofenak diğer NSAE ilaçlar gibi renal prostaglandinleri etkilediğinden, söz konusu ilaçların toksisitelerini artırabilir. Digoksin ve metotreksatın serum düzeyleri, siklosporinin ise nefrotoksisitesi artabilir. Lityum: Diklofenak lityumun renal klerensini azaltır ve plazma düzeylerini yükseltir. Diklofenak ve lityumu eşzamanlı kullanan hastalarda lityum toksisitesi gelişebilir. Oral Antidiabetikler: Diklofenak normal kişilerde glukoz metabolizmasını etkilemez ve oral hipoglisemik ajanların etkilerini değiştirmez. Ancak nadiren hipoglisemik ve hiperglisemik etkiler bildirilmiştir. Doğrudan bir nedensel ilişki saptanmamakla birlikte diklofenak'ın diabetik hastalarda insüline veya oral hipoglisemik ajanlara cevabı değiştirebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Diüretikler: Diklofenak ve diğer NSAI ilaçlar diüretiklerin aktivitesini inhibe edebilirler. Potasyum tutucu diüretiklerle eşzamanlı kullanımı serum potasyum düzeylerinde artışa neden olabilir. Diğer İlaçlar: Azotioprin, altın, klorokin, D-penisilamin, prednizolon, doksisiklin veya digoksin, diklofenak sodyumun zirve düzeylerini ve EAA değerlerini belirgin olarak etkilememiştir. Romatoid artritli hastalarda diklofenak sodyum, altın bileşikleri ve kortikosteroidlerle birlikte güvenle kullanılabilir. Laboratuvar Etkileşimleri Pıhtılaşmaya Etkileri: Diklofenak sodyum trombositlerin agregasyon zamanını uzatır, ancak kanama zamanını, pıhtılaşma zamanını, plazma fibrinojenini veya faktör V ve VIII-XVII'yi etkilemez. Sağlıklı gönüllülerde protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanlarında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler bildirilmiştir. Her iki testteki ortalama değişiklikler 1 saniyeden daha azdır ve klinik olarak anlamlı olmadığı düşünülmektedir.

DOZU VE KULLANIM ŞEKLİ :
Tedaviye genellikle etkili en düşük diklofenak sodyum dozu ile başlanmalıdır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde diklofenak sodyumun önerilen başlangıç dozu 75-150 mg/gün'dür. Hafif vakalarda diklofenak sodyumun genellikle günde 75-100 mg dozda kullanılması yeterli olmaktadır. Osteoartritte önerilen günlük doz 100-150 mg'dır. Romatoid artritte önerilen günlük doz 150-200 mg'dır. Ankilozan spondilitte önerilen günlük doz 100,125 mg'dır. Miyadren Retard 100 mg Film Tablet, günde tek doz olarak önerilmektedir. DOZ AŞIMI Akut vakalarda kusturma ve lavajla midenin boşaltılması önerilmektedir. İlaç idrarla atıldığından teorik olarak zorlu diürez yararlı olabilir. Destekleyici önlemlere ek olarak, aktif kömür kullanılması diklofenak'ın absorpsiyonunu azaltmaya yardımcı olabilir

İlaç Fiyatı 5.15 YTL

İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)
1-ACTİNOMA 30 MG 3O TABLET
2-VOLTAREN RED 30 MG 100 TABLET
3-VOLTAREN IM 75 MG 3 ML 10 AMPUL
4-DİCLOMEC SR 100 MG 20 TABLET
5-DİFENAK 100 MG 30 TABLET
6-VOLFENAX 75 MG 3 AMPUL
7-DİKLORON 50 MG 20 TABLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder