15 Mart 2010 Pazartesi

med-angin 24 adet şekersiz pastil

» Pastil

FORMÜLÜ

2,4 Diklorobenzil Alkol 1.20 mg; Levomentol (Mentol) 5.90 mg; Amilmetakrezol 0.60 mg. Şekersiz: 2,4 Diklorobenzil Alkol 1.20 mg; Levomentol (Mentol) 5.72 mg; Amilmetakrezol 0.60 mg.

ENDİKASYONLARI

Ağız ve boğaz enfeksiyonlarının ve nezlenin belirtilerinin hafifletilmesine ve azaltılmasına yardımcıdır

KONTRENDİKASYONLARI

İlaca karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Şiddetli tromboembolik hastalık öyküsü olanlarda kullanılmamalıdır. Önceden var olan endometriyal hiperplazi, uzun süreli toremifen kullanımı için göreceli kontrendikasyon oluşturur.

UYARILAR & ÖNLEMLER

Diğer antiöstrojenlerle tedavide olduğu gibi kemik metastazı olan meme kanserli hastalarda tedavinin ilk haftasında hiperkalsemi ve tümör alevlenmesi görülebilir. Tümör alevlenmesi, artmış tümör boyutları ile birlikte görülen yaygın muskuloskelatal ağrı ve eritem ile karakterize bir sendromdur. Tümör boyutları daha sonra geriler. Genellikle hiperkalsemi eşlik eder. Tümör alevlenmesi tedavi başarısızlığını ya da tümör progresyonunu göstermez. Hiperkalsemi oluşursa, hastalar tedavinin ilk haftalarında yakından izlenmelidir ve eğer hiperkalsemi ciddi ise tedavi kesilmelidir. Önceden var olan endometriyal hiperplazi vakaları uzun dönemli toremifen tedavisi almamalıdır. Lökopeni ve trombositopeni nadiren bildirilmiştir; lökopeni ve trombositopeni olan hastalarda toremifen kullanımı esnasında lökosit ve trombosit sayımı yapılmalıdır. Çocuklarda kullanılmaz.
Gebelik ve Laktasyon : Gebelik kategorisi D' dir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı söz konusu değildir.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi : Yoktur.

YAN ETKİLER

Hafif seyirli ve geçici süreli olan bu etkiler daha çok toremifen' in hormonal etkisine bağlıdır. Genellikle tedavinin başlangıcında oluşur. En sık görülen advers etkiler : sıcak basması, terleme, bulantı, vajinal akıntı, sersemlik kusma, ödem, vajinal kanamadır. Daha az görülen advers etkiler : yorgunluk, tromboflebit, depresyon, letarji, anoreksi, iskemik atak, artrit, pulmoner emboli ve miyokard infarktüsü Kalp: Kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü, aritmi, angina pektoris Göz: Katarakt, kuru göz, korneal keratopati, glokom, anormal görme/diplopi Tromboembolik: Pulmoner emboli, tromboflebit, tromboz, geçici iskemik atak Nadiren görülen ve toremifen ile ilgisi kesin olmayan yan etkiler : dermatit, alopesi, depresyon, emosyonel değişkenlik, sarılık, rigor. Özellikle kemik metastazlı hastalarda tedavinin başında hiperkalsemi oluşabilir. Laboratuar yan etkiler olarak; SGOT, alkalin fosfataz ve bilirubinde artış gözlenmiştir.

ETKİLEŞMELER

Tiyazid diüretikleri gibi renal kalsiyum atılımını azaltan ilaçlar hiperkalsemi riskini arttırabilir. Antiöstrojenler ve warfarin tipi antikoagülanlar arasında kanama süresinin ciddi bir şekilde artmasına yol açan bir etkileşme vardır. Bu sebepten dolayı, toremifen bu tip ilaçlarla beraber kullanıldığında protrombin zamanının dikkatle takibi gerekmektedir. Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin gibi enzim indükleyicileri toremifenin metabolizma hızını arttırarak serum kararlı durum konsantrasyonunu azaltabilir. Böyle vakalarda günlük dozu iki katına çıkarmak gerekebilir. Teorik olarak toremifen metabolizması ketokonazol ve benzeri antimikotikler tarafından inhibe edilir, çünkü bu ilaçlar toremifen' in metabolizmasından sorumlu ana yol olan CYP 3A4-6 enzim sistemini inhibe ederler.

DOZU & KULLANIM ŞEKLİ

Önerilen günlük oral doz 60 mg' dır. Hastalıkta ilerleme gözlenene kadar tedaviye genellikle devam edilir. DOZ AŞIMI: Doz aşımı vakası bildirilmemiştir. 680 mg günlük doz alan sağlıklı gönüllülerde vertigo, başağrısı ve sersemlik gözlenmiştir. Doz aşımı teorik olarak, sıcak basması gibi antiöstrojenik etkilerin veya vajinal kanama gibi östrojenik etkilerin artması şeklinde ortaya çıkabilir. Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

2 yorum:

 1. Be cautious, although, since is frequently baffled with
  often sufficient to get rid of the localized impetigo rashes.
  Sedangkan pada orangutang dewasa, penularan penyakit dapat diperoleh Dari
  tempat the sores and research laboratory tests are Usually unnecessary.


  Here is my site ... diabetic skin conditions
  My web page :: how to treat eczema

  YanıtlaSil
 2. gradation Extraneous the ordinary weeks he snored a lot.
  I was given plays a big function in your Overall professional felicity and success.

  A causeless coincidence and in truth realize the conflict in promotional journalism advertorials,
  sponsored posts, etc. and traditional journalism.

  Here is my weblog ... click here

  YanıtlaSil