16 Mart 2010 Salı

Maltofer 20 * 5 ml oral solüsyon

» Hemanitikler, Demir Ve Tüm Kombinasyonları


Etken Maddesi
Demir III-Hidroksit Polimaltoz Kompleksi


MALTOFER 20X5ML ORAL SOLÜSYON

Yerli, Beşeri bir ilaçdır.


FORMÜLÜ


Her bir oral flakon (5 ml); etken madde olarak 100 mg Elementer Demir’e eşdeğer Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi, tatlandırıcı olarak sukroz ve krem esansı; koruyucu olarak sodyum metil hidroksibenzoat ve sodyum propil hidroksibenzoat içerir.


ENDİKASYONLARI


Özellikle demir eksikliği anemisi başta olmak üzere tüm latent ve manifest demir eksikliklerinin tedavisinde kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI


Demir yüklenmesi bulunanlarda veya demirin kullanımında bir bozukluğun söz konusu olduğu durumlarda (Ör. hemakromatozis, hemosiderosis, kurşun anemisi, sidero akrestik anemi, talassemi). Demir eksikliğinin neden olmadığı anemiler (ör. hemolitik anemi).


UYARILAR & ÖNLEMLER


İnfeksiyöz veya kansere bağlı oluşan anemilerde demir retiküloendotelyal sistemde depolanmakta ve ancak primer hastalığın tedavisiyle mobilize olmakta ve kullanılmaktadır. Gebelerde: Hayvanlarda yapılan çalışmalarda herhangi bir fötal risk gösterilmemiştir, fakat gebelerin ilk trimesterinde yapılmış kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Gebe kadınlarda ilk trimesterden sonra yapılan klinik çalışmalarda anne veya bebekte herhangi bir istenmeyen etkiye rastlanılmamıştır. Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez.


YAN ETKİLER


Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksindeki demir (III) esasen non-iyonik olduğundan Maltofer solüsyon ile iyonize demir tuz preparatlarında gözlenen gastrointestinal irritasyon, epigastrik dolgunluk, bulantı, diare, kabızlık gibi istenmeyen etkiler nadirdir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.


ETKİLEŞMELER


Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksindeki demir (III) kompleks yapmış olduğundan, yiyeceklerdeki bileşenlerle (fitin, oksalat, tanin) ve birlikte uygulanan ilaçlarla (tetrasiklin, antiasidler) iyonik etkileşme görülmez. Buna karşın demir iyonları (Ferröz tuzları) yukarıda sayılan maddelerle çözünmeyen kelatlar oluşturarak demir emilimini azaltırlar. Dışkıda gizli kan aranması sırasında yanılgıya neden olmaz. Bu nedenle, bu inceleme sırasında tedavinin kesilmesine gerek yoktur.


DOZU & KULLANIM ŞEKLİ


Maltofer solüsyon yemekler sırasında veya hemen yemekten sonra alınmalıdır. Çocuklar (>12 yaş), erişkin ve yaşlılar: Latent demir eksikliği: Günde 1/2-1 flakon (50-100 mg) Ciddi demir eksikliği: Günde 2-3 defa 1 flakon (200-300 mg) Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna (azalmış alım, artan ihtiyaç, patolojik kayıp) ve eritrosit sayısının normalleşmesine bağlıdır. Manifest demir eksikliğinde normal kan değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Latent demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır. Hb konsantrasyonunun normale dönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre boyunca her gün 1 flakon içilmesi gereklidir. DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ: Doz aşımına bağlı herhangi bir intoksikasyon bildirilmemişse de, bu durumda Desferrioxamine veya Kalsiyum Disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir.


İlaç Fiyatı 19.14 YTL


Reçeteli Verilir.


PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK TAKDİM ŞEKİLLERİ


* MALTOFER 30 ÇİĞNEME TABLETİ


İLAÇ EŞDEĞER ANALİZİ (MUADİLLERİ)


* VELTİFER 100 MG/5 ML ORAL SOLÜSYON 20 FLAKON
* FERLOS 100 MG/5 ML 20 FLAKON ORAL SOLUSYON
* FERİMAX 100 MG/2 ML 5 AMPUL
* VELTİFER 100 MG 5 ML 10 FLAKON ORAL SOLUSYON
* FERİMAX 150 ML ŞURUP
* SOLUFER ŞURUP 150 ML

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder